×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 5

Învaţă ce-i deregătoria preotului.

1 Că tot preotul dintru oameni i-ales, pentru oameni să rînduaişte spre cealea ce-s înaintea lui Dumnezău, să aducă daruri şi jărtve pentru păcate.

2 Căruia-i poate fi milă de cei greşiţi şi rătăciţi, că el încă-i împrejurat de slăbiciune.

3 Pentr-aceaia-i datoriu ca pentru oameni, aşia şi pentru sine, a aduce jărtvă pentru păcate.

4 Şi nime nu ia şie această cinste, numai cine să chiamă de la Dumnezău, ca şi Aaron.

5 Aşijdere şi Hristos nu Şi-au mărit Şie această cinste să fie preot, ce carele zisease Lui: „Fiul Mieu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”.

După aceaia arată că Hristos îi rînduit, de la Dumnezău, preot.

6 Cum zice şi într-alt loc: „Tu eşti preot în veac, după firea lui Melhisedec”

Şi cu adevăr au săvîrşit obiceaiul preoţesc.

7 Carele în trupul zilelor Lui, cu rugăciuni şi cu rugări şi cu strigare mare şi cu lacrămi, ducînd la acela carele-L poate mîntui pre El de moarte, şi fiind ascultată rugăciunea Lui, mîntui-Să din frică.

8 Săva c-are fi Fiul, încă din ceale ce-au păţit, învaţă îngăduinţa.

9 Şi sfinţit făcuse ocă spăseniei de vecie, tuturora celora ce ascultă de El.

10 Numit de la Dumnezău preot, după obiceaiul lui Melhisedec.

11 Despre carele multe ni-e noao a grăi şi greale de tîlc, pentru că sînteţi leaneşi întru ascultare.

12 Că voi carii trebuia pentru vreame a fi învăţători, iară trebue a vă învăţa ce-s stihiile începeniei cuvintelor lui Dumnezău, şi sînteţi făcuţi aceia cărora vă trebuiaşte lapte, şi nu mîncare vîrtoasă.

13 Că toţi cine trăiaşte cu lapte prostu-i întru cuvîntul dereptăţiei (că-i poroboc).

14 Iară a celor mari iaste mîncarea vîrtoasă, a celora carii, pururea după obiceaiul lor, carii au înţeles deşchis a alege binele şi răul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.