×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 4

Pentru credinţă, omul întră în răpaosul de vecie.

1 Pentr-aceaia să ne teamem să nu cumva, lăsînd făgăduinţa, a nu putea întra în răpaosul Lui, păindu-să cuiva din voi a fi smintit.

2 Că noao încă-i propoveduit ca şi lor, iară lor nu le-au folosit cuvîntul auzit, că n-au fost mestecat lor cu credinţă, carii auzise.

Trei fealiuri de sîmbete.

3 Iară noi vom întra întru răpaos, carii am crezut „Cum M-am giurat întru mînia Mea, să vor întra în răpaosul Mieu”, săva cu faptele din temeiatul lumiei făcute.

4 Că aşia au zis într-un loc despre a şaptea zi „Şi Să odihni Dumnezău, a şaptea zi de toate faptele Lui”.

5 Şi aicea încă „Iară să vor întra întru răpaosul Mieu”.

6 Pentr-aceaia că li-e a întra unii într-acel răpaos şi celora ce le-au propoveduit întîiu n-au întrat, pentru necredinţa lor.

7 Iară le rîndui o zi, ce să zice astăzi la David, zicînd după atîta vreame (cumu-i zis) „Astăzi să veţi auzi glasul Lui, nu întărireţi inimile voastre”.

8 Că de i-au vrut pune ei Iisus în răpaos, nececum după aceasta n-ară fi grăit despre altă zi.

9 Pentr-aceaia au rămas oarece sîmbătă oamenilor lui Dumnezău.

10 Că cine au întrat în răpaosul Lui acela încă s-au odihnit de faptele lui, ca şi Dumnezău de ale sale.

Îndeamnă-i să între în răpaos.

11 Să ne nevoim pentr-aceaia a întra într-acel răpaos, cum să nu cază cineva în aceaia pildă a necredinţei.

12 Că cuvîntul lui Dumnezău îi viu, vîrtos şi străbătătoriu, ca spata cu doao ascuţite, şi străbate pînă în părţile inimiei şi a sufletului, închieturilor şi mădularilor, şi giudecă cugetele şi porniturile inimiei.

13 Şi nu-i nece o faptă carea să nu fie înaintea Lui, aiave, ce încă toate-s goale şi descoperite înaintea ochilor Lui, cu carele ni-e cuvîntul.

După aceaia grăiaşte de preoţia lui Hristos.

14 Avînd derept aceaia preot mare, carele au străbătut prin ceriure, Iisus, Fiul lui Dumnezău, să ţinem această ispovedanie.

15 Că n-avem preot carele să nu simţă slăbiciunele noastre, ce-i ispitit în toate, întru asămănare fără de păcat.

16 Pentr-aceaia să ne apropiem cu îndrăznire la scaunul milei, ca să dobîndim milostivnicie şi să aflăm milă, în vreame de agiutoriu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.