×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Evrei

Capitolul 13

De porunci, nu numai despre viaţă.

1 Dragostea frăţească să rămîe.

2 De-a darea sălaş să nu vă uitaţi, că pentru aceasta unii neştiind, primiră îngeri în sălaş.

3 Aduceţi-vă aminte de prinşi, cum aţi fi cu ei depreună prinşi, şi de ceia ce pat supărări, cum aţi păţi şi voi în trup.

4 Cinstită-i căsătoria între toţi, şi patul nespurcat, iară pre necuraţi şi pre curvari giudeca-i-va Dumnezău.

5 Năravul vostru să fie streinat de lăcomie; sosască-vă carele-s aiave, că El au zis: „Nu te voiu lăsa, nece Mă voiu depărta de tine”.

6 Aşia cît cu îndrăznire zicem: „Domnul mi-e agiutoriu şi nu mă voiu teame că-mi va face mie omul ceva”.

Ce încă şi despre învăţătură,

7 Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, carii v-au grăit voao cuvîntul lui Dumnezău, socotind ce sfîrşenie au avut viaţa lor, şi îmblaţi după credinţa lor.

8 Iisus Hristos, eri şi astăzi, Acela şi în veaci.

9 Multe fealiuri de învăţături şi streine să nu vă împrejuraţi, că bine-i cu mila a întări inima, nu cu mîncarea, de unde nece un folos n-au luat carii au îmblat într-acealea.

10 Avem oltariu, de pre carele n-au puteare a mînca carii slujescu cortului.

11 Că a cărora dobitoace sîngele îl ducia preutul în sfinţie, pentru păcate, trupul acelora ardea-l dinafară de tabără.

12 Pentr-aceaia şi Iisus, ca să sfinţească oamenii cu sîngele Său, de afară de poartă păţi.

13 Pentr-aceaia să eşim cătră El, dinafară de tabără purtînd micşurarea Lui.

14 Că n-avem aicea oraş stătătoriu, ce să căutîm cel venitoriu.

15 Pentru El derept aceaia să ducem lui Dumnezău laudei pururea, ce să zice rodul buzelor mărturisind numele Lui.

16 De fapte bune şi de milostenie nu vă uitareţi, că jărtve ca aceastia iubeaşte Dumnezău.

17 Îngăduiţi mai marilor voştri şi-i ascultaţi, că ei preveaghe pentru sufletele voastre, ca carii dau samă ca să facă aceaia cu bucurie, nu suspinînd, c-aceaia nu vă foloseaşte voao.

18 Rugaţi-vă pentru noi. Nădejduim şi noi că avem cunoştinţă bună întru toate, carii vom în toate să viem bine.

19 Ce încă vă mai rog pre voi să faceţi aceasta, ca să mă întornu mai curînd cătră voi.

20 Iară Dumnezăul pacei carele rădică din morţi Păstoriul oilor cele mare, prin sîngele legăturii de vecie a Domnului nostru Iisus Hristos,

21 Să gătească pre voi în tot faptul bun, spre facerea voii Lui, să facă întru voi ce place înaintea Lui, pren Iisus Hristos, a căruia-i slava în vecia veacilor, amin.

22 Rog pre voi, fraţilor, suferiţi cuvîntul îndemnăriei, că pre scurt am scris voao.

23 Să ştiţi că fratele nostru Timoteiu s-au slobozit, cu carele (să va veni mai curînd) voiu vedea pre voi.

24 Spuneţi închinăciune tuturor învăţătorilor voştri şi tuturor sfinţilor.

25 Închină-să voao fraţii din Italia; milă fie cu voi toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.