×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Tit

Capitolul 3

Îndeamnă pre toţi să cinstească pre cei mai mari şi să le îngăduiască.

1 Îndeamnă pre ei să să pleace deregătorilor şi putearnicilor, şi să le îngăduiască, fiind gata spre tot lucrul bun.

2 Pre nime să nu hulească, fiind nesfadnici, ce arătînd toată blîndeaţea cătră toţi oamenii.

Şi să-şi aducă aminte de viaţa dintîiu, că îndereptarea lor iaste numai din mila lui Dumnezău.

3 Că eram şi noi odinioară neînţelepţi şi îndărătnici, rătăciţi, slujind a multe fealiuri de pofte şi dezmierdăciune, în răutate şi în pizmă vieţuind, urîţi, şi unii pre alalţi urînd.

4 Ce după ce s-au arătat bunătatea şi dragostea a Mîntuitorului nostru Dumnezău cătră oameni,

5 Nu din faptele dereptăţii carele am fi făcut noi, ce din mila Lui ne-au ţinut pre noi, pentru scăldarea a naşterei din nou şi înnoirea Duhului Sfînt,

6 Carele L-au vărsat spre noi din destul, pentru Mîntuitorul nostru Iisus Hristos.

7 Ca, îndereptaţi din mila Lui, să fim moşteani, după nădeajdea vieţii de vecie.

8 Adevărat cuvîntu-i acesta şi aceastea voiu să întăreşti, cum să silească a mearge înainte, cu fapte bune, aceia carii au crezut lui Dumnezău.

Iară de le va striga cineva împrotivă.

9 Aceastea-s bune şi de folos oamenilor; iară întrebările nebune şi ştiinţile de rudenii şi prigoanele şi sfadele pentru leage conteneaşte-le, că-s deşiarte şi fără de folos.

De acela să să leapede.

10 Omul eretic, după una şi altă dojană, leapădă-l.

11 Ştiind cum carele-i ca acesta s-au întorsu şi greşiaşte, carele-i şi de giudecata sa osîndit.

12 Cînd voiu trimite la tine pre Artima sau pre Tihic, grăbeaşte a veni cătră mine, în Nicopoli, c-am rînduit să erneaz acolea.

13 Pre Zena, ştiutoriul legiei şi pre Apolos, cu socotinţă să-i trimiţi, ca să n-aibă vro lipsă.

14 Iară ai noştri încă să să înveaţe a mearge înainte, întru fapte bune, spre folos de treabă, ca să nu fie fără rod.

15 Închină-să ţie toţi carii-s cu mine; spune închinăciune celora ce îndrăgesc pre noi în credinţă. Mila lui Dumnezău fie cu voi toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.