×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Tit

Capitolul 2

1 Iară tu grăiaşte carele să cuvine învăţăturiei dereapte.

Scrie deregătoria a tot fealiul de om, a tinerilor şi al bătrînilor; îndeamnă-i să înveaţe obiceaiul beserecii.

2 Cum bătrînii să fie treazvi, cinstiţi, înţelepţi, în credinţă întregi şi în dragoste răbdători.

3 Aşijderea şi bătrînele, în veşmînt sfînt, neclevetitoare, nu deprinse cu vin mult, învăţătoare de bine,

4 Ca să înveaţe înţelepţie pre ceale tinere, cum să fie bărbaţilor şi feciorilor săi îndrăgitoare,

5 Înţeleapte şi curate, grijindu-şi de case, bune, plecate bărbaţilor săi, ca să nu să hulească cuvîntul lui Dumnezău.

6 Tinerii aşijdere îndeamnă-i ca să fie treazvi.

7 În toate te pune pildă cu faptele bune, învăţătură fiind cu întregie şi cu destoinicie.

8 Cuvîntul sănătos, neprepus, ca ceia ce să pun împrotivă să să ruşineaze, neavînd nemică rău a grăi despre voi.

9 Slugile îndeamnă-i să să pleace stăpînilor săi, ca întru toate să le fie lor dragi, neîntorcîndu-le cuvintele,

10 Nehiclenindu-i întru nemică, ce arătînd credinţă bună întru toate, ca să să înfrîmsăţeaze întru toate învăţătura Mîntuitoriului nostru Dumnezău.

Îndeamnă să vieţuiască creştineaşte, pentru că să apropie zuoa răscumpărării.

11 Că s-au arătat mila cea spăsitoare a lui Dumnezău tuturor oamenilor,

12 Învăţînd pre noi ca să lepădăm necurăţiile şi pohtele lumeşti, cu trezvie, dereptate şi cu sfinţie să viem într-această lume.

13 Aşteptînd nădeajde cea fericită şi venirea cea strălucitoare a slavei marelui Dumnezău şi a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos,

14 Carele S-au dat pre Sine pentru noi, ca să ne răscumpere pre noi din toată strîmbătatea şi să-Şi curăţască Şie oameni aleşi, silitori spre fapte bune.

15 Aceastea grăiaşte şi spre aciastea îndeamnă şi dojeneaşte cu toată putearia, şi nime pre tine să nu te urască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.