×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 2 la Timoteiu

Capitolul 4

Roagă pre Timotei să propoveduiască Evanghelia.

1 Derept aceaia eu te rog, înaintea lui Dumnezău şi a Domnului Iisus Hristos, carele va giudeca vii şi morţii, la venirea Lui şi întru Împărăţia Lui,

2 Propoveduiaşte cuvîntul, fii pre dînsu în vreame cu prilej şi fără de vreame, ceartă, conteneaşte şi îndeamnă cu toată blîndeaţea şi învăţătura.

Mai vîrtos într-acea vreame păgubitoare.

3 Că va fi vreame cînd învăţătura sănătoasă nu o vor răbda, ce după poftele sale aduna-şi-vor şie învăţători, sunîndu-le urechile.

4 Şi de la dereptate urechile-şi-vor întoarce, şi le vor pleca cătră cuvinte deşiarte.

5 Iară tu preveghează întru toate, munceaşte, făcînd lucrul evanghelistului, slujba ta fă-o deplin.

Spune că moartea lui îi aproape.

6 Că eu mă jărtvesc şi iaste aproape vreamea mersului mieu.

7 Cea vitejie bună eu o am vitejit, alergarea o am săvîrşit, credinţa o am ţinut.

Ce el, ca un vîngătoriu, grăbeaşte la biruinţa vieţii de vecie.

8 Ce-i înapoi, pusă-mi iaste mie corona dereptăţiei carea-mi va da mie Domnul, într-aceaia zi, cel giudecătoriu derept; iară nu numai mie, ce şi tuturora carii aşteaptă cea strălucită venirea Lui.

9 Nevoiaşte-te a veni cătră mine curund.

Arată că lipsă iaste să cheame pre Timoteiu.

10 Că Dimas m-au lăsat pre mine, iubind veacul de-acum, şi mearse în Solun, Crisp, în Galaţia, Tit în Dalmaţia.

Pentru lucrul lui.

11 Luca numai singur iaste cu mine. Ia încă pre Marco cu tine, că foarte mi-e de folos în slujbă.

12 Iară pre Tihic l-am trimes în Efes.

13 Iară veşmîntul ce-am lăsat în Troada, la Carp, adu-l, cînd veri veni, şi cărţile, mai vîrtos ceale de piale.

14 Alexandru faurul mult rău mi-au făcut, plătească-i lui Domnul, după faptele lui.

15 De carele tu, încă, foarte te fereaşte, că să protiveaşte cuvintelor noastre.

16 Întru mîntuirea mea, dintîiu nime n-au fost cu mine, ce toţi mă lăsară pre mine, ce nu li să menească lor.

17 Iară Domnul au fost cu mine şi m-au întărit pre mine, ca să aibă propovedania credinţă pentru mine şi să o auză toate limbile; şi m-au izbăvit din gura leului.

18 Şi mă va izbăvi pre mine Domnul, de tot lucrul rău, şi mă va ţinea spre Împărăţia cerească a Lui, a căruia-i slava, întru veacii veacului, amin.

19 Spune închinăciune Prischilei şi Achilei şi casei lui Onisifor.

20 Erast au rămas în Corint, iară pre Trofim l-am lăsat în Milit, bolnav.

21 Sileaşte a veni mainte de iarnă. Închină-ţi-să Evul şi Pud şi Lin şi Claudie şi toţi fraţii.

22 Domnul Iisus Hristos fie cu sufletul tău; mila fie cu voi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.