×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 2 la Timoteiu

Capitolul 3

Proroceaşte de vremile iuţi şi păgubitoare carele-s venitoare spre credincioşi.

1 Iară aceasta să ştii că în zilele de apoi vor fi vremile iuţi.

2 Că vor fi oamenii iubitori pre sine, scumpi, lăudăroşi, făloşi, blăstămători, neîngăduitori părinţilor, neharnici, necuraţi,

3 Fără dragoste, fără pace, hulitori, netreazvi, neblînzi, neiubitori bunilor,

4 Vînzători, năprasnici, îngîmfaţi, iubitori mai vîrtos dezmierdăciunilor decît pre Dumnezău,

5 Avînd chipul creştinătăţiei, ce puteariei tăgăduescu-o şi de-aceştea te fereaşte.

6 Că dentr-aceia sîntu aceştea ce năvălescu în fămei şi duc pre mueri cuprinse, încărcate de păcate şi de multe fealiuri de pofte învolbate.

7 În toată vreamia învăţîndu-să şi nicecînd la ştiinţa adevărului nesosind.

8 Iară cum Annia şi Amvria să protiviră lui Moisi, aşia şi aceştea să protivescu adevărului, oameni cu minte stricată şi lepădaţi din credinţă.

Ce el îndeamnă cu îndrăznirea biruinţei.

9 Ce nu vor spori mai mult că nebunia lor aiave va fi tuturora, cum au fost şi acelora.

Spre războiu.

10 Iară tu ai agiunsu învăţătura şi rîndul vieţii meale, voia, credinţa, blîndeaţele, dragostele, răbdarea,

11 Scîrbele, gonirile carele mi s-au tîmplat întru Antiohia, în Iconia şi în Listra, ce supărări am răbdat, ce din toate m-au izbăvit Domnul.

12 Ce şi toţi carii vor vrea să viaze creştineaşte, în Hristos Iisus, gonire vor păţi.

13 Iară oamenii răi şi amăgitori sporescu spre rău, amăgind că ei încă-s amăgiţi.

Roagă-l să rămîe întru învăţătură dereaptă.

14 Iară tu rămîi întru cealea ce ai învăţat şi carele-s crezute ţie, ştiind de la cine ai învăţat.

15 Şi tu din porobocie ai ştiut Scripturile sfinte, carele te pot face pre tine înţelept, spre ispăsenie prin credinţa carea iaste în Iisus Hristos.

16 Toată Scriptura de Dumnezău e răsuflată şi-i de folos spre învăţătură, spre certare, spre dojană şi spre învăţătură carea-i în dereptate.

17 Ca să fie deplin omul lui Dumnezău, spre tot lucrul bun, gătit desăvîrşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.