×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 2 la Timoteiu

Capitolul 1

1 Pavel apostol a lui Iisus Hristos, din voia lui Dumnezău, după făgăduinţa vieţiei carea-i întru Iisus Hristos,

2 Lui Timoteiu, iubitului fiu, milă, milostivnicie şi pace, de la Tatăl Dumnezău şi Iisus Hristos Domnul nostru.

3 Dau har lui Dumnezău căruia slujesc din strămoşi, cu cunoştiinţă curată, că neîncetat am pomană de tine, întru rugăciunele meale zuoa şi noaptea.

4 Dorind a vedea pre tine, pomenindu-mă de lacrămile tale, să mă împlu de bucurie,

Laudă credinţa lui Timoteiu şi-l îndeamnă să-şi îmble întru cinul său.

5 Aducîndu-mi aminte de credinţa nefăţarnică carea-i întru tine, carea au lăcuit mainte în moaşă-ta Loida şi întru maică-ta Evnichia, crez că şi întru tine.

6 Pentru carea-ţi aduc aminte, ca să aţîţ darul lui Dumnezău carele-i întru tine, pentru punerea mînulor meale spre tine,

7 Că nu ne-au dat noao Dumnezău duhul teamerei, ce al puteriei şi al dragostei şi al trezvirei.

Şi pentru prinsoarea lui.

8 Nu-ţi fie derept aceaia ruşine de mărturia Domnului nostru, şi nice de mine nu-ţi fie ruşine căce-s prinsul Lui, ce fii părtaş în scîrbele Evangheliei, după putearea lui Dumnezău,

9 Carele ne-au izbăvit pre noi şi ne-au chiemat cu chemare sfîntă, nu după faptele noastre, ce după rînduiala Lui şi mila ce-i dată noao în Hristos Iisus, mainte de vremile de veaci.

10 Iară s-au arătat acum pentru venirea strălucitoare a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, carele moartea o au zdrobit şi aduse viaţa la lumină şi neputregiunea pentru Evanghelie,

Laudă-să despre apostolia sa.

11 Întru carea sînt pus eu propoveduitoriu şi apostol şi învăţătoriu păgînilor.

12 Pentru care lucru şi rabd aceastea, ce nu mă ruşinez, că ştiu cui am crezut şi cu adevăr ştiu că putearnic iaste a ţinea vistiarul mieu spre zua aceaia.

13 Să ţii chipul cuvintelor sănătoase carele ai auzit de la mine, în credinţă şi în dragoste carea-i în Iisus Hristos.

Roagă-l să păzească ce-i pus la ei.

14 Vistiarul bun cel pus, păzeaşte-l prin Duhul Sfînt, carele lăcuiaşte întru noi.

Şi pentru lepădarea unora de la Evanghelie, să nu să smintească.

15 Ştii aceasta că s-au întorsu de la mine toţi ceia ce sînt în Asia, din carii iaste Fighel şi Ermoghen.

Laudă pre Onisifor.

16 Dea Domnul milă casei lui Onisifor, că de multe ori m-au stîmpărat, şi de lanţul prinsoarei meale nu i-au fost ruşine.

17 Ce încă venind în Roma, cu de-adinsu mă căuta şi m-au aflat.

18 Dea-i lui Domnul să afle milă de la Domnul, întru zua aceaia; şi cîte ne-au slujit în Efes, tu bine ştii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.