×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 la Timoteiu

Capitolul 5

După îndemnătura tuturora.

1 Bătrînului nu-i face pacoste, ce-l mîngîe ca pre un părinte, pre cei tineri, ca şi pre fraţi.

2 Pre bătrîne ca pre maicile, pre ceale tinere ca surorile, cu toată curăţiia.

3 Văduole cinsteaşte, carele sînt adevărate văduo.

4 Iară care văduo are feciori sau nepoţi, să-şi înveaţe întîiu a lor casă întru creştinătate a-i tocmi şi a împrumuta slujba părinţilor, că aceasta iaste cinstită şi iubită înaintea lui Dumnezău.

Grăiaşte despre văduo carele era întru slujba beseareciei.

5 Iară carea iaste adevărată văduo şi singură, nădăjduiaşte spre Dumnezău şi rămîne în rugăciuni şi în rugări, zua şi noaptea.

6 Iară carea petreace în desfătare, de vie moartă iaste.

7 Şi aceastea porunciaşte ca nevinovate să fie.

8 Dară de ale lui, şi mai vîrtos de fămeaia sa, nu poartă grije, de credinţă s-au lepădat şi mai rău iaste decît cel necredincios.

9 Iară văduoa să aleage nu mai mică de şasezeaci de ani, carea au fost unui bărbat muiare.

10 Întru fapte bune avînd mărturii cuvioase, să va fi crescută feciori, au pre călători au primit, vare de au spălat picioarele sfinţilor, vare de au mîngîiat pre scîrbiţi, au de au îmblat după tot lucrul bun.

11 Iară de văduole ceale tinere, leapădă-le, că buecindu-să împrotiva lui Hristos vor să să mărite.

12 Păgubitoare-s, că credinţa cea dentîiu lăpădară.

13 Împreună şi fără lucru, să învaţă a îmbla den casă în casă. Şi nu numai fără lucru, ce şi ciocotniţe, iscoditoare, grăind cealia ce nu să cade.

14 Derept aceaia voiu ceale tineare să să mărite, feciori să facă, ca să să ţie şi nece un prilej să nu dea pizmaşului spre blăstăm.

15 Că iată, unele mueri s-au întorsu după Satana.

16 Să-i vrun credincios sau credincioasă, de are văduo, să le hrănească eişi ca să nu îngreoiaze săborul, ca să le sosească den destul, cărora sîntu adevărate văduo.

Scriiază de preoţi.

17 Preoţii carii poartă grije bine, cuvine-li-să doao cinsti a avea, mai vîrtos ceia ce să ostenesc întru cuvîntu şi întru învăţături.

18 Că zice Scriptura: „Boului trierătoriu nu-i lega gura” şi „Harnicu-i lucrătoriul platei sale”.

19 Spre preoţi pîră nu primi, fără doao sau trei mărturii.

20 Pre cei ce greşescu ceartă-i înaintea tuturor, ca să aibă şi alţii frică.

21 Mărturisesc înaintea lui Dumnezău şi a Domnului nostru Iisus Hristos şi a îngerilor Lui cei aleşi, ca aceastea să le păzeşti, fără de făţărie în nemică făcînd, înduplecîndu-te într-altă parte.

22 Mînule curund nu-ţi pune pre nime, nece te împreuna în păcatele altora, pre tine curat te ţine.

Şi le dă înainte cinul.

23 De-acum nu bea numai apă, ce şi cîte cu puţinel vin trăiaşte pentru stomahul tău şi pentru slăbiciunele tale ceale de pururea.

24 A unora oameni arătate le-s păcatele mergînd mainte de giudecată, iară a unora merg şi după ei.

25 Aşijderea şi faptele bune arătate sînt, carii-s aimintrea nu să pot ascunde.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.