×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 la Timoteiu

Capitolul 3

1 Adevărat cuvînt, să pohteaşte cineva preoţie, bun lucru jeluiaşte.

Ce-i deregătoria popilor.

2 Derept aceaia să cuvine episcopului nevinovate a fi, unii mueri bărbat, treazv, înţelept, smerit, primitoriu la oaspeţi, învăţătoriu,

3 Nebeţiv, nesfadnic, nerîvnitoriu la lucru necuvios, ce blînd, neînvrăjbitoriu, nelacom la argint;

4 Casei sale bine îndereptătoriu, feciorii avîndu-i întru ascultare cu toată curăţia.

5 (Că cine nu şti casa lui înderepta, cum va purta grije de beseareca lui Dumnezău?)

6 Nu foarte tineri ca, îmflîndu-să, să cază întru osîndirea diavolului.

7 Şi să cade lui şi mărturie bună să aibă de la cei streini, ca să nu cază în batgiocură şi în cursa diavolului.

Şi a diaconilor, şi de muerile lor.

8 Diaconilor, aşijderea smeriţi, nu îndoiţi în limbă, nu băutoriu vin mult, neagonisitoriu, dobîndă necuvioasă,

9 Avînd taina credinţei, întru ştiinţă curată.

10 Şi aceştea să-i ispitească mainte, după aceaia să slujască, să vor fi nevinovaţi.

11 Muerile lor, aşijderea curate, neclevetnice, treazve, credincioase întru tot.

De fămeaia şi de feciorii lor.

12 Diaconii să fie unii mueri bărbaţi, pre feciori bine îndereptîndu-i şi casele lor.

13 Că ceia ce slujescu bine, destoinicie bună loruşi dobîndescu şi multă îndrăznire întru credinţă carea iaste întru Hristos Iisus.

14 Aceastia ţie scriu, avînd nădeajde să viu cătră tine, curund.

Şi beseareca să chiamă casa lui Dumnezău.

15 Iară de voiu zăbovi, ca să ştii cumu să cade în casa lui Dumnezău a vieţui, carea iaste beseareca lui Dumnezău celui viu.

16 Şi tăria adevărului şi aiave, mare-i taina credinţei.

17 Dumnezău S-au arătat în trup, îndereptă-Să întru duh, arătă-Să îngerilor, propoveduit fu păgînilor, crezu-Să în lume, înălţă-Să în slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.