×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 la Timoteiu

Capitolul 2

Rugăciuni porunceaşte să facă pentru toţi marii şi micii.

1 Derept aceaia, mainte de toate, vă rog să fie rugăciuni, ceareri, pofte, mulţămire, pentru toţi oamenii.

2 Pentru crai şi pentru toţi carii sînt în deregătorii, ca să trăim în viaţă lină şi fără gîlceavă, cu toată destoinicia şi cinstea.

3 Că aceasta e bună şi primită înaintea Mîntuitoriului nostru Dumnezău,

Pentru că au un Dumnezău şi unul împăcătoriu Hristos.

4 Carele va toţi oamenii să-i spăsească şi întru înţelesul cel adevărat să vie.

5 Că unulu-i Dumnezău şi unulu-i împăcătoriu lui Dumnezău şi oamenilor, omul Hristos Iisus.

6 Carele Să deade pre Sine răscumpărare pentru toţi, a căruia mărturie în vremile Lui

7 Fuiu pus eu propovedanie şi apostol (adevăr grăesc de Hristos, nu mînţu), învăţătoriu limbilor în credinţă şi întru adevăr.

Dintr-aceastea îndeamnă pre toţi să să roage, măcară în ce loc.

8 Derept aceaia voescu să să roage bărbaţii, săva în ce loc, rădicîndu-şi mînule curate, fără mînie şi fără îndoire.

Cum şi cu ce veşmente să să poarte muerile la besearecă.

9 Aşijderea şi muerile, într-un veşmînt de cinste, cu sfială şi cu înţelepţie, să să înfrîmsăţeaze pre sine, nu întru împletirea părului, au cu aur au cu mărgăritariu, au cu veşminte scumpe,

10 Ce (cum să cade muerilor ce să făgăduesc creştinătăţiei) cu lucrure bune.

11 Muiarea întru tăceare să să înveaţe cu toată plecarea.

12 Iară mueriei să înveaţe nu îngăduesc, nice să domnească spre bărbat, ce să fie întru tăceare.

13 Că Adam fu făcut întîiu, după aceaia Eva.

14 Şi Adam nu fu amăgit, iară muiarea amăgită fu vina păcatului.

15 Ce să va mîntui pentru naşterea feciorilor, să va rămînea întru credinţă şi în dragoste şi întru sfinţie şi cu blîndeaţe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.