×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 la Timoteiu

Capitolul 1

1 Pavel apostol a lui Iisus Hristos, din rînduiala lui Dumnezău Ispăsitoriul nostru şi Domnul Iisus Hristos, nădăjdea noastră,

2 Lui Timoteiu iubitului fiu întru credinţă, milă, milostivnicie şi pace de la Dumnezău Tată nostru şi de la Iisus Hristos Domnul nostru.

3 Cum te-am rugat să rămîi în Efes, cînd mergeai în Machedonia, ca să dai veaste unora să nu înveaţe într-alt chip,

Îndeamnă-l să să lase de întrebările deşarte.

4 Nece să bage samă povestilor menciunose şi neamurile fără sfîrşenie, carele fac prigoane mai vîrtos decît întrămare lui Dumnezău, carea e pren credinţă.

Şi să le dea înainte carele-s de credinţă şi de dragoste.

5 Iară sfîrşitul porunciei iaste dragostea de la inimă curată, şi ştiinţa bună şi credinţa nefăţarnică,

6 De carele unii rătăcind să întoarsără întru cuvinte deşiarte,

7 Vrînd a fi învăţători legiei, neînţelegînd nece cealea ce grăescu, nece cealea ce întărescu.

8 Iară ştim că leagea bună iaste, să va trăi cineva cu ia bine.

9 Ştiind aceasta că dereptului leagea nu-i e pusă, ce celora ce urăsc leagea şi neplecaţilor, necuraţilor şi păcătoşilor, nedrepţilor şi spurcaţilor, ucigătorilor de tată şi de mumă, vrăjmaşilor

10 Şi curvitorilor, curvarilor cu bărbaţi, furilor de oameni, minciunoşilor, giurătorilor strîmbi şi macar ce altă, carea să protiveaşte învăţăturii dereapte,

11 După Evanghelia slavei a fericitului Dumnezău carea-mi fu încrezută mie.

Ca să nu să micşureaze destoinicia lui.

12 Şi am har celuia ce m-au întărit pre mine, lui Hristos Iisus Domnului nostru, că credincios mă socoti a fi, rîndui-mă pre slujbă,

13 Fiind eu mai nainte hulitoriu şi gonitoriu şi dosăditoriu, ce fuiu miluit, că neştiind, făcuiu întru necredinţă.

Arată cum şi pre ce s-au ales Timoteiu din mila lui Dumnezău.

14 Iară mai prisosind mila Domnului nostru, cu credinţă şi cu dragoste, carea-i întru Hristos Iisus.

15 Adevărat cuvînt şi a toată primirea destoinică, că Hristos Iisus veni în lume pre păcătoşi să ispăsească, dintru carii sînt eu întîiu.

16 Ce derept aceasta fuiu miluit, ca întru mine întîiu să arate Iisus Hristos toată răbdarea, ca să fiu pildă crezătorilor Lui întru viaţa veacilor.

17 Iară Împăratului veacilor, nemuritoriului, nevăzutului, unuia preaînţeleptului Dumnezău, cinste şi slavă, în veacii veacilor. Amin.

18 Această poruncă dau ţie, fiul mieu Timoteiu, ca după ceale prorocii carele fură despre tine mainte, ca să vitejeşti întru iale, cea vitejie bună,

19 Avînd credinţă şi bună ştiinţă, carea unii lepădîndu-o, den credinţă căzură.

20 Dintru carea iaste Imeneiu şi Alexandru, pre carii i-am dat Satanei, ca să să pedepsească, să nu mai hulească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.