×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 2 cătră Soluneani

Capitolul 3

Îndeamnă-i cu rugăciuni milostive să agiute propovedania Evangheliei.

1 După aceaia vă rugaţi, fraţilor, pentru noi, ca cuvîntul lui Dumnezău să cură şi să să slăvască cum şi întru voi.

2 Şi ca să ne izbăvim de oamenii cei răi şi hicleani, că nu iaste a tuturora credinţa.

3 Ce credinciosu-i Domnul carele va întări şi vă va păzi de hicleanul.

4 Ce nădăjduiam întru Domnul de voi, că cealea ce poruncim voao faceţi şi veţi face.

5 Iară Domnul să înderepteaze inimile voastre întru dragostea lui Dumnezău şi întru răbdarea lui Iisus Hristos.

Şi să să ferească de ceia carii cu leanea.

6 Ce dăm de ştire voao, fraţilor, întru numele Domnului nostru a lui Iisus Hristos, să vă feriţi voi de tot fratele carele îmblă fără rînd, şi nu pre învăţătura carea luară de la noi.

7 Că înşivă ştiţi cum să cade voao a vă ţinea de noi, că noi n-am îmblat întru voi fără rînd.

8 Nice am mîncat pîine de la cineva în dar, ce întru osteaneală şi în lucru, noaptea şi zuoa lucrînd,

9 Ca să nu îngreoem pre cineva de voi, nu că n-am avea puteare, ce ca pre noi să ne dăm pildă voao, ca să vă ţineţi de noi.

10 Că şi cînd eram la voi, aceasta spuneam voao că cine nu va să lucrăze, nece să mănînce.

Şi cu clevetnicia turbură pre oameni.

11 Că auziu pre unii carii îmblă întru voi fără rînd, nelucrînd nemică, ce îmblă în hiclenie.

12 Deci unura ca acestora poruncim şi rugăm, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, ca fără gîlceavă lucrînd, să mănîce pîinea sa.

13 Iară voi, fraţilor, nu lenireţi a face bine.

Porunceaşte să-i lapede pre aceia din săborul credincioşilor afară.

14 Iară de nu va asculta cineva de cuvîntul cărţiei noastre pre acesta-l sămnaţi şi cu acela nu vă însoţireţi, ca să să ruşineaze.

15 Şi nu-l ţineareţi ca un pizmaş, ce-l dojeniţi ca pre un frate.

16 Iară Însuşi Domnul păciei să vă dea voao pace pururea, în tot chipul; Domnul cu voi cu toţi.

17 Închinăciune cu mîna mea, a lui Pavel, care-i sămnul în toată cartea, aşia scriu.

18 Mila Domnului nostru Iisus Hristos cu voi toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.