×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 2 cătră Soluneani

Capitolul 1

1 Pavel şi Siluan şi Timoteiu, beseareciei Solunului, de la Dumnezău Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

2 Milă voao şi pace de la Dumnezău Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

Laudă credinţa şi dragostea.

3 A mulţămi datori sîntem lui Dumnezău pururea pentru voi, fraţilor, cum să cade, căce că vîrtos creaşte credinţa voastră şi să mulţeaşte dragostea voastră fietecăruia a unuia cătră alalt.

Şi răbdarea soluneanilor.

4 Cît şi noi înşine să ne lăudăm de voi întru besearecile lui Dumnezău, pentru răbdarea voastră şi credinţa întru toate gonirile voastre şi scîrbele carele răbdaţi.

5 Întru arătarea giudecăţiei dereapte a lui Dumnezău, ca să vă aflaţi destoinici Împărăţii lui Dumnezău, pentru care şi răbdaţi.

Scrie izbînda lui Dumnezău împrotiva celora ce supără pre credincioşi.

6 Că dereptu-i înaintea lui Dumnezău a daria scîrbă celor ce vă supără pre voi.

7 Şi voao carii vă scîrbiţi odihneală cu noi, întru arătarea Domnului Iisus den ceriu, cu îngerii puterii Lui.

8 În văpae de foc dîndu osîndire celora ce n-au cunoscut pre Dumnezău şi cărora nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.

9 Carii vor lua munca, perirea cea de veaci, de la faţa Domnului şi de la slava tăriei Lui.

Învaţă pre credincioşi să aşteapte bucuroşi zuoa giudecatului lui Hristos.

10 Cînd va veni să să proslăvească întru sfinţii Lui şi minunat a fi între toţi credincioşii. (Că să încredinţă mărturia noastră întru voi), în zua aceaia.

11 Pentru carii rugămu-ne pururea pentru voi, ca să vă încuvioşeaze pre voi Dumnezăul nostru cu chiemarea Sa şi să împle toată voia bună a bunătăţiei Lui şi lucrul credinţei întru puteare.

12 Ca să să proslăvească numele Domnului nostru Iisus Hristos întru voi, şi voi întru El, după mila Dumnezăului nostru şi a Domnului a lui Iisus Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.