×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 cătră Soluneani

Capitolul 3

Spune lor dorul ce are cătră ei, pentru ce au tremes şi pre Timoteiu la ei.

1 Derept aceaia, neputînd mai mult răbda dorul, mai bine ni să văzu noao a rămînea în Atina singuri.

2 Şi am tremes pre Timoteiu, fratele nostru şi sluga lui Dumnezău şi agiutoriul nostru în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească pre voi şi să vă îndeamne întru credinţa voastră.

3 Cum nice unul să nu să clătească pentru scîrbele aceastea, că înşivă ştiţi că spre aceasta sîntem rînduiţi, că şi cînd eram la voi, spuneam voao mainte că avem a păţi scîrbe, cum şi fu, şi ştiţi.

4 Derept aceasta şi eu, nerăbdîndu mai mult, tremeş să înţeleagă credinţa voastră.

5 Temîndu-mă să nu cumva să vă ispitească pre voi ispititoriul, şi întru deşărt să fie osteneala noastră.

Şi auzind pre ei că li-i bine, aşia s-au bucurat.

6 Iară acum viind Timoteiu cătră noi, de la voi, şi vestind noao credinţa şi dragostea voastră, şi cum aveţi pomeană bună, pururea dorind să vedeţi pre noi, cum şi noi pre voi.

7 Derept aceasta ne mîngîem, fraţilor, pentru voi, întru toată scîrba şi nevoia noastră, pentru credinţa voastră.

8 Că acum viem de staţi voi întru Domnul.

Că destul n-au putut mulţemi lui Dumnezău.

9 Că ce mulţimire lui Dumnezău putem da pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea Dumnezăului nostru?

10 Noaptea şi zua mai cu asupră rugîndu-ne să vedem faţa voastră şi a împlea lipsa credinţei voastre.

11 Iară Însuşi Dumnezău şi Tatăl nostru şi Domnul nostru Iisus Hristos să derepteaze calea noastră cătră voi.

După aceaia porneaşte-i spre rugăciune.

12 Iară pre voi să vă mulţească Domnul şi să prisosească dragostea unuia cătră alt şi cătră toţi, cum şi noi cătră voi.

13 Ca să întărească inimile voastre nevinovate întru sfinţie, înaintea lui Dumnezău şi Tatălui nostru, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toţi sfinţii Lui, amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.