×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol 1 cătră Soluneani

Capitolul 1

Pune mulţemirea lui Dumnezău, ca să cunoască că de mila lui Dumnezău iaste ce-i bun întru ei.

1 Pavel şi Siluan şi Timoteiu, beseareciei Solunului, întru Dumnezău Tatăl şi Domnul Iisus Hristos, milă voao şi pace, de la Dumnezău Tatăl nostru şi Domnul Iisus Hristos.

2 Mulţemim lui Dumnezău pururea, de voi toţi, făcînd pomeană de voi, în rugăciunile noastre.

3 Neîncetat pomenindu lucrul credinţei voastre şi a ustenealei dragostei şi a răbdăriei, nădăjduind în Domnul Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezău şi a Tatălui nostru.

4 Ştiind, fraţi dragi, că de la Dumnezău-i alesătura voastră.

5 Că evanghelia noastră nu fu întru voi numai întru cuvîntu, ce şi în putearea şi în Duhul Sfîntu şi întru adevărare multă, cum şi ştiţi în ce chip eram întru voi, pentru voi.

6 Şi voi ţiitori după noi fuset şi Domnului, primind cuvîntul, întru sCîrbă multă, cu bucuria Duhului Sfînt.

7 Atîta cît aţi fost pildă tuturor credincioşilor în Machedonia şi în Ahaia.

Şi să fie pildă bună altora.

8 Că dintru voi să scorni cuvîntul Domnului, nu numai în Machedonia şi Ahaia, ce şi în tot locul, credinţa voastră carea e cătră Dumnezău eşi, cît nu trebuia să grăim noi ceva.

9 Că eişi vestescu cum am întrat de noi întru voi şi cum vă înturnat cătră Dumnezău, lăsîndu idolii, a sluji lui Dumnezău celui viu şi adevărat.

10 Şi a aştepta Fiul Lui din ceriure, pre carele învisă den morţi, pre Iisus, carele ne va izbăvi pre noi de mînia venitoare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.