×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Colaseani

Capitolul 2

1 Că mi-i voia să ştiţi cîtă luptare suferesc pentru voi şi pentru carei sînt în Laodichia şi în Eropoli şi cîţi nu văzură faţa mea în trup.

2 Ca să să mîngîe inimile lor, legaţi în dragoste şi întru toată bogăţia împlerei a înţelesului întru cunoaşterea tainei lui Dumnezău şi a Tatălui şi a lui Hristos.

3 Întru carele sînt toate vistiarele înţelepciunei şi a cunoştinţei ascunse.

Ce-i den Hristos afară zici că-i tot în deşărt.

4 Iară aceasta zic, ca nime pre voi să nu vă înşale, cu cuvinte făţarnice.

5 Că de sîntu cu trupul depărtat, ce cu duhul cu voi sîntu, bucurîndu-mă şi văzînd obiceaiul vostru şi tăria credinţei voastre în Hristos.

6 Deci cum aţi luat pre Hristos Iisus Domnul, aşa întru El îmblaţi.

7 Înrădăcinaţi şi zidiţi întru El, şi întăriţi în credinţă, cum v-aţi şi învăţaţt, prisosindu-vă în ia cu mulţimire.

8 Păziţi-vă să nu vă înşale cineva pre voi, cu filosofie şi cu înşălăciune deşartă, după rînduialele omeneşti, după stihia lumiei, iară nu după a lui Hristos.

9 Că întru El vieţuiaşte toată împlerea dumnezăiriei trupeşti.

10 Şi sînteţi întru El deplin, carele iaste cap a toată biruinţa şi putearea.

Anume tăiarea împregiur.

11 Întru carele v-aţi şi tăiat împregiur, cu tăiare împregiur nu cu mîna făcută, întru dezbrăcarea trupului păcatelor trupeşti, pentru tăiarea împregiur a lui Hristos.

12 Îngropaţi cu El în botegiune, prin carele vă şi sculat, cu credinţa puteriei lui Dumnezău, care au sculat pre El, din morţi.

13 Şi voi fiind morţi întru păcate şi întru netăiarea trupului vostru, înviatu-v-au cu El, ertînd voao toate păcatele.

14 Ştergîndu care ne era împrotivă scrisoarea obiceaiurelor care ne era într-alean şi aceaia o luo din mijlocul, răstignindu-o pre cruce.

15 Şi jecuind împărăţiile şi puterile, arătîndu-le cu îndrăznire, biruind pre iale, întru Eluşi.

De oprirea bucatelor.

16 Deci nime pre voi să nu vă giudece, prin mîncare sau prin băutură sau pren sărbători sau pren lună noao sau pentru sîmbete.

17 Carele sînt umbra celor viitoare, iară trupul, lui Hristos.

De cinstea îngerilor.

18 Nime pre voi să nu vă înşeale cu smericiune făţarnică şi slujbă îngerească, mestecîndu-să în cealea ce n-au mai văzut, în deşert unflîndu-să cu înţelesul trupului.

19 Şi neţiindu-să de cap, dentru carele-i tot trupul, pren încheeturi şi pren legături, strînsu şi tocmit, creaşte sporiul lui Dumnezău.

După aceaia arată că s-au mîntuit din toate rînduialele oamenilor, pren Hristos.

20 Că de-aţi murit cu Hristos, de stihiile lumiei, dară pentru ce vă îngreoiaţi cu obiceaiure cum aţi fi viind în lume.

21 Să nu vă atingeţi, nice să guşti, nice pipăi.

22 Carele toate pier trăind cu iale, după porunca şi învăţăturile omeneşti.

23 Carele să par înţelepţie întru slujba ce de voe şi plecăciune şi în necruţarea trupului, nu în cinste ţiindu-să pre saţiu trupului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.