×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Filipiseani

Capitolul 4

1 Pentru aceaia, fraţii miei dragi şi doriţi, bucuria şi stema mea, aşa staţi în Domnul, iubiţilor.

Spune că s-au veselit cu bogăţia darului lor.

2 Pre Evodia rog, şi pre Sinitihia ceiu, aceaiaşi să înţeleagă în Domnul.

3 Şi rog şi pre tine, soaţe încrezute, agiută pre ceia ce osteniră cu mine în Evanghelie, şi cu Climentu şi cu alţii agiutătorii miei, cărota li-e numele în cartea vieţiei.

4 Bucuraţi-vă întru Domnul pururea, iară zic, bucuraţi-vă.

5 Blînzia voastră să o înţelaegă toţi oamenii, Domnul aproape-i.

6 De nemică nu vă grijireţi, ce toate cu rugăciune şi cu rugare şi cu mulţemire, cearerea voastră să să arate la Dumnezău.

7 Şi pacea lui Dumnezău, carea-i asupră de tot înţelesul, păzi-va inimile voastre şi minţile voastre, întru Iisus Hristos.

8 După aceaia, fraţilor, carele-s adevărate, carele-s cinstite, carele-s dereapte, carele-s curate, carele-s iubite, carele-s cu nume bun, să iaste vro bunie şi să iaste vro laudă, aceastea cugetaţi.

9 Carele le-aţi şi învăţat, şi le-aţi primit, şi aţi auzit şi aţi văzut întru mine, aceastea faceţi, şi Dumnezăul pacei va fi cu voi.

10 Iară bucuratu-m-am în Domnul foarte, că iată cînd v-aţi prinoit grijea voastră de mine, de carele v-aţi şi grijit, ce nu aveţi prilej de vreame.

11 Nu pentru aceaia c-aş avea lipsă, grăescu; că eu m-am deprinsu întru carele sînt, den destul a-mi fi.

Şi s-au vrut avea lipsă; încă bucuros au vrut răbda, că au fost deprinsu cu avuţia şi cu lipsa.

12 Ştiu a mă smeri, ştiu a mă lipsi şi a mă prisosi, săva unde şi în toate m-am deprinsu şi a mă sătura şi a flămînzi şi a-mi prisosi şi a-mi lipsi.

13 Toate le pociu, în Cela ce mă întăreaşte pre mine Hristos.

14 Însă pentr-aceaia, bine aţi făcut că sînteţi părtaşi scîrbei meale.

15 Iară ştiţi derept aceaia şi voi, filipiseani, că întru începutul Evangheliei, cînd eşiu den Machedonia, nece o besearecă nu se-au împreunat mie, fără voi singuri, în dare şi în luare.

16 Că şi în Solun, şi o dată şi a doao oară, în treaba mea aţi tremes.

17 Nu c-aş căuta dare, ce caut rodul prisositoriu în folosul vostru.

18 Ce luaiu toate şi prisosescu; împluiu-mă, luîndu de la Epafrodit carele-s tremiase de la voi, mirodenia a bunei miroseale, jărtvă primită şi dragă lui Dumnezău.

19 Iară Dumnezăul mieu să împle toată treaba voastră, după bogăţiile Lui, întru slavă, în Hristos Iisus.

20 Dară lui Dumnezău şi Tatălui nostru, slavă întru veacii veacilor, amin.

21 Sărutaţi toţi sfinţii, întru Hristos Iisus, închină-să voao fraţii carii sînt cu mine.

22 Închină-să voao toţi sfinţii, iară mai vîrtos cei den casa lui Chisariu. Mila Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.