×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Filipiseani

Capitolul 3

1 După aceaia, fraţii miei, bucuraţi-vă în Domnul; aceaste-aş scrie voao, iată mie nu mi-i leane, iară voao, de lipsă.

Învinge fălia apostolilor strîmbi.

2 Păziţi-vă de cîini, păziţi-vă de lucrători răi, păziţi-vă de tăiarea necredincioşilor.

3 Că noi sîntem tăiarea împregiur, carii cu Duhul lui Dumnezău slujim, şi ne lăudăm întru Iisus Hristos, şi nu ne încreadem în trup.

4 Săva că eu am şi în trup, în ce mă nădăjduiu, de să veade şi altuia a nădăjdui în trup, eu mai vîrtos.

5 Tăiat împregiur a opta zi, din sămînţa lui Izrail, den ruda lui Veniamin, jidov den jidov, după leage fariseu.

6 După rîvna, supărîndu beseareca lui Dumnezău, după dereptatea legiei, nevinovat.

Şi le pune pre Hristos împrotivă.

7 Ce carele mi-era dobîndă, aceastea pentru Hristos socotitu-li-am pagubă.

8 Ce iată le socotiu a fi pagubă. Pentru înălţimea cunoştinţei a lui Hristos Iisus Domnului mieu, pentru carele de toate mă păgubiu şi le socotiu toate a fi ştercure, ca să dobîndescu pre Hristos.

9 Şi să mă aflu în El, neavîndu dereptatea mea, carea-i den leage, ce care-i den credinţa lui Hristos, care-i de la Dumnezău dereptate în credinţă.

Spune putearea şi firea credinţei.

10 A cunoaşte pre El şi putearea învieriei Lui şi împreunarea patimelor Lui, închipuit morţiei Lui,

11 Să cumva voiu agiunge întru învierea morţilor.

12 Nu pentru căci c-am agiuns sau c-aş fi obîrşit; iară mă nevoescu să prinzu, deci fuiu prinsu de la Hristos Iisus.

13 Fraţilor, eu nu gîndescu c-am prinsu.

14 Iară una fac, carele-s den dereptu uitîndu şi spre ceale de înainte tinzîndu-mă, cătră sămnu silescu-mă, la dobînda chemăriei de sus, a lui Dumnezău, în Iisus Hristos.

Îndeamnă-i să lase toate şi să fie părtaşi în răbdarea lui Hristos.

15 Deci cîţi sîntem desăvîrşit, aceasta să înţeleagem, iară să veţi înţeleage într-alt chip, şi aceasta încă vă o va arăta Dumnezău voao.

16 Însă întru carea am agiunsu, aceaia să înţeleagem, şi într-acel obiceai să viem.

17 Fiţi făcători ca mine, fraţilor, şi socotiţi pre ceia ce îmblă aşa cum aveţi chip pre noi.

Samnă pizmaşii răbdăriei lui Hristos.

18 Că mulţi îmblă, pre carii de multe ori am grăit voao, iară acum şi plîngîndu zic, pre vrăjmaşii cruciei lui Hristos.

19 A cărora sfîrşenie iaste; dumnezău, pîntecele şi slava întru ruşinea lor, carei în ceale pămînteşti să înţelepţescu.

20 Iară a noastră viaţă în ceriu iaste, de unde şi Mîntuitoriul aşteptăm, Domnul Iisus Hristos.

21 Carele va schimba trupul smereniei noastre, ca să fie închipuit trupului Lui celui slăvit, după putearea cu carea poate toate pleca supt Sineşi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.