×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol cătră Filipiseani

Capitolul 1

1 Pavel şi Timoteiu, slugile lui Iisus Hristos, tuturor sfinţilor în Iisus Hristos, cărora sînt în Filipus, cu episcopii şi diaconii.

2 Milă voao şi pace de la Dumnezău, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

3 Dau har Dumnezăului mieu, în toată pomana mia de voi.

4 Pururea întru toată rugăciunea mea, pentru voi toţi, cu bucurie, rugăciuni făcînd,

Mărturiseaşte de dragostea lui ce are cătră filipiseani.

5 Pentru împreunarea voastră în Evanghelie, den zua dentîi pînă acum.

6 Crezînd aceasta, că cela ce au început întru voi lucru bun, săvîrşi-l-va pînă în zua lui Iisus Hristos.

7 Cum iaste mie derept a înţeleage de voi de toţi, pentru că vă am pre voi în inimă, şi în prinsurile meale şi întru mîntuire şi întru adeverinţa Evangheliei, voi toţi cu mine depreuna sînteţi partnici milei meale.

8 Că mărturie mi-i Dumnezău cumu vă iubesc pre voi pre toţi, întru dragostea lui Iisus Hristos.

9 Şi de aceasta mă rog ca dragostea voastră, încă mai vîrtos şi mai mult, să presosască în cunoştinţă şi întru tot înţelesul.

10 Ca să cunoaşteţi ceale mai bune, ca să fiţi curaţi şi fără poticneală, şi lauda lui Dumnezău.

11 Plini de poamele dereptăţiei carele-s prin Iisus Hristos, întru slava şi lauda lui Dumnezău.

Grăiaşte despre sine şi despre prinsorile sale.

12 Ce voia mi-i să înţeleageţi voi, fraţilor, că cealea ce să tîmplară mie, mai vîrtos spre folosul Evangheliei veniră.

13 Aşea cît prinsorile meale fură arătate în Hristos, întru toată giudecata şi într-altele în toate.

14 Şi mulţi din fraţi întru Domnul nădăjduindu-se din prinsorile meale mai vîrtos fără de frică, îndrăzniră a grăi cuvîntul lui Dumnezău.

15 Iară unii pentru zavistia şi pentru prigoana, iară alţii din voe bună, propoveduescu pre Hristos.

16 Iară alţii, din prigoană, nu propoveduescu curat pre Hristos, păindu-le că vor adaoge scîrba prinsorilor meale.

17 Iară alţii din dragoste, ştiindu-mă că sînt pus scutitoriu Evangheliei.

18 Ce-i derept aceaia? Săva în ce chip, au în făţărie au în dereptate, să propoveduiaşte Hristos, şi de aceasta mă bucur şi mă voiu bucura.

19 Că ştiu că acesta-mi va fi spre spăsenie, prin rugăciunile voastre şi darea Duhului lui Iisus Hristos.

20 După aşteptarea şi nădeajdea mia. Că în nemică nu mă voiu ruşina, ce cu toată îndrăznirea, cum pururea, aşea şi acum să măreaşte Hristos în trupul mieu, au prin viaţă au prin moarte.

21 Că mie mi-i dobîndă Hristos, şi în viaţă şi în moarte.

Îndeamnă pre ei, cu pilda sa.

22 Au a via în trup mi-i mai de treabă, au ce voiu aleage nu ştiu.

23 Că mă strîng amîndoao poftind a mă dezlega şi cu Hristos a fi, că cu multu e mai bine.

24 Iară a rămînea în trup, mai lipsă-i pentru voi.

25 Şi aceasta cu nădeajde ştiu, că voiu rămînea şi voiu petreace cu voi toţi, în folosul vostru şi în bucuria credinţiei.

26 Ca lauda voastră să să înmulţască în Iisus Hristos, întru mine, cu venirea iară cătră voi.

Îndeamnă spre uniciune.

27 Numai cum să cade Evangheliei lui Hristos petreaceţi, sau cînd voiu veni şi voiu vedea pre voi, au departe fiind, voiu auzi de voi, că staţi într-un duh, cu o inimă, depreună luptînd prin credinţa Evangheliei.

Şi spre răbdare.

28 Şi de nemică de cealea ce vă stau împrotivă nu vă îngrozireţi, carele-s lor sămn de perire, iară voao de ispăsenie, şi aceasta-i de la Dumnezău.

29 Că voao în dar vă-i dăruit prin Hristos, nu numai întru El a creade, ce şi pentru El a păţi.

30 Şi acesta războiu răbdînd în mine şi acum auziţi din mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.