×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Efeseani

Capitolul 3

Zice că au păţit multe de la jidovi.

1 Pentru aceasta eu, Pavel, sînt prinsul lui Iisus Hristos, pentru voi păgînii.

2 Să aţi auzit vistiernicia milei lui Dumnezău, carea e dată mie întru voi,

Arată taina de chemătura păgînilor.

3 Că pentru arătare mi s-au arătat acea taină, (cum scriş voao mainte cu puţinel,

4 Den carele cetind, puteţi înţeleage ce-i înţelesul mieu despre taina lui Hristos).

5 Care într-alte rudenii n-au fost arătată fiilor oamenilor, cumu-i descoperită acum sfinţilor apostolilor Lui, şi prorocilor, pren Duhul Sfînt.

6 Ca să fie păgînii moşteani şi un trup cu noi, şi partnici făgăduinţei Lui întru Hristos, pren Evanghelie,

7 Căria fuiu slugă, den darul milei lui Dumnezău, carele e dat mie, după străbaterea puterii Lui.

Şi o propoveduiaşte den porunca lui Dumnezău.

8 Mie mai micului de toţi sfinţii dată mi-e mila aceasta, întru păgîni a propovedui nesfîrşitele bogăţiile lui Hristos.

9 Şi să arăt tuturor ce-i împreunarea tainei carea au fost ascunsă den veaci în Dumnezău, carele au făcut toate pren Iisus Hristos.

10 Ca să să arate acum împărăţiilor şi puterilor celor den ceriu, în beseareca mîndriei cea de multe fealiuri a lui Dumnezău.

11 După tocmeală den veacu, carea au rînduit în Iisus Hristos, Domnul nostru.

12 Întru carele avem îndrăznire şi meargere cu nădeajde, pren credinţa Lui.

Roagă pre efeseani, pentru scîrbele lui, carele pate, să nu să rumpă de credinţă.

13 Pentru aceaia, vă rog pre voi să nu vă părăsireţi, pentru scîrbele meale ce-s pentru voi, carele-s slava voastră.

Roagă pre Dumnezău.

14 Pentru aceasta plec genunchele meale, înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos.

15 Despre carele să numeaşte toată gloata în ceriu şi spre pămînt.

16 Ca să dea voao, după bogăţia slavei Lui, ca să vă întăriţi tare pren Duhul Lui, în omul denlăuntru.

17 Să lăcuiască Hristos, pren credinţă, întru inimile voastre.

Derept aceaia să poată primi cîtu-i mare dragostea lui Hristos.

18 Întru dragoste înrădăcinaţi şi întemneiaţi, să puteţi cuprinde cu toţi sfinţii, ce e să fie lăţimia şi lungimea şi adîncul şi înălţimea.

19 Şi a cunoaşte cea dragoste a lui Hristos, ce-i pe desupra de toată cunoştinţa, ca să vă împleţi cu toată împlerea lui Dumnezău.

20 Aceluia care cu destulia nesfîrşită poate face toate asupră de cealea ce cearem sau înţeleagem, după putearea ce lucrează întru noi.

21 Aceluia e slava în besearecă, pren Iisus Hristos, în toate rudeniile veacului veacilor, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.