×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Efeseani

Capitolul 1

După închinăciuni.

1 Pavel, apostolul lui Iisus Hrisros pern voia lui Dumnezău, sfinţilor celora ce sînt în Efes şi credincioşilor în Iisus Hristos.

2 Milă voao şi pace de la Dumnezău Tatăl nostru şi Domnul Iisus Hristos.

3 Blagoslovitu-i Dumnezău şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, carele blagoslovi pre noi cu toată blagoslovenia sufletească, în ceriure, în Hristos.

De alesătura lui Dumnezău în dar.

4 Cum ne-am ales pre noi întru El, mainte de începutul lumiei, să fim sfinţi şi nevinovaţi înaintea Lui, în dragoste.

Şi de făgăduinţa fiiască grăiaşte, cum ne-au făgăduit să-I fim fii.

5 Carele ne-au prinsu pre noi fii pentru Iisus Hristos întru Eluşi, după bună vrearea voei Lui.

6 În lauda slavei a milei Lui, cu carea în dar pre noi ne făcu Lui, în cel iubit.

Den carea ispăsenia oamenilor iase ca dentr-un izvor. Şi pentru că ceastă taină nime nu o poate cuprinde.

7 În carele avem descumpărare pren sîngele Lui, ertăciunea păcatelor, după bogăţia milostei Lui.

8 Carea s-au sporit întru noi, cu toată mîndria şi înţelepciunea.

9 Spuind noao taina voei Lui, după bună voia Lui, carea, o rînduise întru El.

10 Întru împărţirea împlerii vremilor, să să adune toate întru Hristos, carele sînt în ceriuri şi pre pămînt.

11 Întru El, întru carele sîntem şi chemaţi, fiind rînduiţi după tocmeala Lui, carele face toate după sfatul voei Lui.

12 Ca să fim noi în lauda slavei Lui, carii nădăjduim mainte în Hristos.

13 Întru care aţi nădăjduit şi voi, auzind cuvîntul adevărului, Evanghelia spăsenii voastre, întru care şi crezînd, sămnaţi sînteţi făgăduinţei Duhului Sfînt.

14 Carele iaste zălogul moşiei noastre, în izbăvirea descumpărării, întru lauda slavei Lui.

15 Derept aceaia şi eu auzind credinţa voastră întru Domnul Iisus, şi dragostea cătră toţi sfinţii,

Roagă pre Dumnezău.

16 Nu încetez a da har pentru voi, pomenind de voi în rugăciunele meale.

17 Ca Dumnezăul a Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să dea voao duhul înţelepţii şi a arătării întru cunoaşterea Lui.

18 Luminaţi ochii mintei voastre, ca să ştiţi voi carea iaste nădejdea chemării Lui, şi ce-i bogăţimea slavei moşii Lui, întru sfinţi.

19 Şi ce-i mărirea cea înălţată a puterii Lui în noi, carii creadem, după tare străbaterea a puterii Lui,

Să-i ducă pre efeseani la cunoştinţa lui Dumnezău cea deplin.

20 Carea au arătat în Hristos, cînd L-au sculat pre El den morţi şi L-au pus de-a dereapta Lui, în ceriuri,

21 Mai sus de toate, toată împărăţia şi putearea şi tăria şi domnia şi spre tot numele ce să numeaşte, nu numa în veacul acesta, ce şi în cel venitoriu.

22 Şi toate le puse supt picioarele Lui, şi pre El puse cap spre toate, şi besearicii, carea e trupul lui şi împlerea Lui, carea împle toate, în toţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.