×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Galateani

Capitolul 6

Învaţă de dragostea cu carea trebue să primim pre ceia ce au căzut.

1 Fraţilor, de cade omul în vro greşală, voo, cei sufleteşti, îndereptaţi pre unul ca acesta, cu duhul blîndeaţelor, socotindu-te pre tine, să nu fii şi tu ispitit.

2 Purtaţi sarcina unul altuia, şi aşa veţi împlea leagea lui Hristos.

3 Că de-i pare cuiva a fi ceva, fiind nemică, pre sine să înşală.

4 Iară lucrul lui fietecine să şi-l cearce şi atuncea întru eluşi numai va avea laudă, şi nu întru altul.

5 Că fietecine sarcina lui şi va purta.

Şi pre slugile cuvîntului lui Dumnezău.

6 Iară cela ce să învaţă den cuvînt, să împarţă celuia ce-l învaţă den toate.

7 Nu vă amegireţi, Dumnezău nu să batgiocureaşte, că ce samănă omul aceaia şi seaceră.

8 Că cela ce samănă trupulu, den trup va secera putregiune, iară cela ce samănă întru Duh, den Duh seaceră viaţa veacilor.

9 Iară în fapte bune să nu ne lenim, că în vreamia sa vom secera, să nu ne vom leni.

Şi pre ceia ce-s den gloata credinţei.

10 Derept aceaia, pînă avem vreame, să facem bine cu toţi, iară mai vîrtos cu ceia ce-s den gloata credinţei.

11 Vedeţi ce cărţi scriş voao, cu mîna mea.

Să nu fie ca cei făcători de leage strîmbi.

12 Au carii vor să fie vederoşi în trup, aceştea silesc pre voi să vă tăiaţi împregiur, ca să nu paţă gonire, pren crucea lui Hristos.

Carii să laudă în ţinearea legii.

13 Că nece aceia ce să tae împregiur ţîn leagea, ce vor pre voi să vă tae împregiur, ca să să laude de trupul vostru.

Şi nu în chinul lui Hristos.

14 Iară de mine departe fie a mă lăuda, fără numai în crucea Domnului nostru Iisus Hrsitos, pren carele mie lumea mi s-au răstignit şi eu lumii.

15 Că în Iisus Hristos, nece tăiarea împregiur nemică nu foloseaşte, nece netăiarea, ce făptura cea noao.

16 Şi au carii îmblă într-acest obiceaiu, pace spre ei şi milă, şi spre Israilul lui Dumnezău.

17 Iară de alte, nime nu-mi facă supărare, că eu seamnele Domnului Iisus, în trupul mieu le port.

18 Mila Domnului nostru Iisus Hristos fie cu duhul vostru, fraţilor. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.