×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Galateani

Capitolul 2

Arată că nece o osebire den Evanghelia lui n-au învăţat.

1 După aceaia, preste patrusprăzeace ani, iară mă suiu în Ierosalim, cu Varnava, luînd şi pre Tit cu noi.

2 Şi mă suiu den arătare, şi le spuş lor Evanghelia carea propoveduescu între păgîni; iară deusebi, acelora ce li să părea a fi ceva, să nu cumva să alerg în deşărt sau să fiu alergat.

Pentru ce n-au tăiat împregiur pre Tit.

3 Ce nece Tit, carele era cu mine, săva că era grec, nu fu silit să să tae împregiur.

4 Iară pentru fraţii cei minciunoşi, carii năvălise să iscodească slobozia noastră, carea avem în Iisus Hristos, ca să ne pună pre noi supt slujbă,

5 Cărora, nece cît ai clipi, nu le-am îngăduit să ne plecăm, ca să rămîe adevărarea Evanghelii întru voi.

6 Iară de ceia ce li să păra a fi ceva carii era odată, nece o treabă nu am, Dumnezău făţăria omului nu primeaşte, că ceia ce sînt în cinste, nemică nu-mi adusără înainte.

7 Ce încă împrotivă, văzînd că e încrezută mie evanghelia a netăerii, cum şi lui Pătru, tăiarea împregiur.

8 (Că Cela ce au fost străbătătoriu pren Pătru în apostolia tăerii împregiur, putearnic fu şi prin mine, între păgîni.)

9 Şi cunoscînd Iacov şi Chifa şi Ioan, carii să ţinea stîlpi, că mi-e dat şi mie darul, mînile deaderă cu mine şi cu Varnava, spre însoţire, ca noi, între păgîni, iară ei, între tăiaţii împregiur.

10 Numai ce ne îndemnară să ne aducem aminte despre surumani, pre carea ne-am şi silit.

Ceartă pre făţărnicia lui Pătru apostolul.

11 Iară cînd veni Pătru întru Antiohia, făţişu-i stătuiu împrotivă, că i să cuvenia certare.

12 Că mainte pînă nu venise oarecarii de la Iacov, cu păgînii mînca; iară deaca veniră, să da în laturi şi să osebia, temîndu-să de ceia ce era de tăiaţii împregiur.

13 Şi să arăta a fi cu ei împreună şi ceialalţi jidovi, aşa cît şi Varnava să trăgea cu făţărnicia lor.

14 Ce deaca-i văzuiu că nu îmblă derept, cum s-ară cuveni cătră adevărarea Evanghelii, ziş lui Pătru, înaintea tuturor: Să tu, fiind jidov, trăeşti păgîneaşte, şi nu jidoveaşte, pentru ce sileşti păgînii să să jidovenească?

15 Noi sîntem den fire jidovi, şi nu den păgîni păcătoşi.

16 Ştiind că nu să îndereptă omul den faptele legiei, ce pren credinţa în Iisus Hristos, şi noi am crezut în Iisus Hristos, ca să ne îndereptăm den credinţa lui Hristos, iară nu den faptele legiei, pentr-aceaia că nu să va înderepta den faptele legiei, nece

Arată că în dar numai, ne îndereptăm înaintea lui Dumnezău, pren credinţă în Hristos, fără faptele legiei.

17 Iară de căutăm să ne îndereptăm întru Hristos, şi ne aflăm păcătoşi, au doară slugă e Hristos păcatului? Să nu fie.

18 Că cealea ce-am răsipit, să le voiu iară zidi, păcătos voiu fi.

19 Că eu pentru leagea legiei muriu, ca să viez lui Dumnezău.

20 Cu Hristos mă răstigniu, iară viez, ce nu mai mult eu, ce viază în mine Hristos; iară viaţa care viez acum în trup, pren credinţa Fiului lui Dumnezău viezu-o, Cela ce mă iubi pre mine, şi Să deade pre Sine, pentru mine.

21 Nu lapăd darul lui Dumnezău, ca să e dereptatea pren leage, iară Hristos în deşărt au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.