×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Galateani

Capitolul 1

După scrisoare

1 Pavel apostol (nu de la oameni, nece pentru oameni, ce pren Iisus Hristos şi Tatăl Dumnezău, carele L-au sculat pre El den morţi),

2 Şi cu toţi fraţii carii sînt cu mine, săboarălor Galatiei.

3 Milă voao şi pace de la Dumnezău Tatăl şi Domnul nostru Iisus Hristos,

4 Carele S-au dat pre Sine, pentru păcatele noastre, ca să ne răpească pre noi den această lume hicleană, după voia lui Dumnezău şi a Tatălui nostru,

5 A căruia fie slava, întru veacii veacilor, amin.

Ceartă pre galateani pentru că s-au lăsat amegitorilor, apostolilor minciunoşi.

6 Miru-mă că aşa curund lăsînd pre cela ce v-au chemat pre voi spre mila lui Hristos, şi v-aţi mutat într-altă evanghelie.

7 Că nu iaste altă, ce numai unii vă turbură pre voi şi vor să întoarcă Evanghelia lui Hristos.

8 Ce măcară noi, sau îngerul den ceriu va propovedui voao altă, fără de aceaia ce am propoveduit voao, anatema să fie.

Şi Evanghelia lui Pavel o a lăsat.

9 Cum am zis mainte, şi acum iară zic, să va propovedui voao cineva, fără aceaia carea aţi primit, anatema să fie.

10 Iară acum cătră oameni, au cătră Dumnezău, vă îndemnu? Au caut să plac oamenilor? Că de aş plăcea oamenilor, n-aş fi slugă lui Hristos.

11 Ce vă dau în ştire voao, fraţilor, Evanghelia ce e propoveduită de mine nu iaste după om.

12 Că eu de la om nu o am luat, nece o am învăţat, ce den arătarea lui Iisus Hristos.

13 Că auzit-aţi cum m-am purtat oarecînd între jidovime, că foarte-am supărat beseareca lui Dumnezău şi o am răsipit pre ia.

14 Şi creşteam întru jidovime mai mult de vîrstnicii miei în ruda mea, mai cu mare rîvne fiind cătră rînduialele carele am luat de la părinţii miei.

Carea au luat de la Dumnezău.

15 Iară cînd plăcu lui Dumnezău, cel ce mă alease den pîntecele maicii meale, şi mă chemă den mila Lui,

16 Să arate pre Fiul Lui pentru mine, ca să propoveduescu pre El între păgîni, derept aceaia, nu m-am sfătuit cu trupul şi cu sîngele.

Mainte de ce nu grăise nece cu un apostol.

17 Nece m-am înturnat în Ierosalim cătră apostolii ceia ce era mainte de mine, ce mă duş în Aravia şi iară mă întorş în Damasc.

18 După aceaia, după trei ani, înturnaiu în Ierosalim să văz pre Pătru şi rămaş la el cincisprăzeace zile.

19 Iară pre altul den apostoli n-am văzut pre nime, fără numai pre Iacov, fratele Domnului.

20 Iară în cealea ce scriu voao, iaca înaintea lui Dumnezău (grăesc) că nu minţu.

21 După aceaia, veniu în laturile Sirii şi a Chilichiei.

22 Şi eram necunoscut feaţei besearecii Iudei, carele era în Hristos.

23 Ce numai auziam zicînd „Carele gonia pre noi oarecînd, acum propoveduiaşte credinţa carea oarecînd o răsipia”.

24 Şi slăvia Dumnezău de mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.