×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 2 lui Pavel Apostol cătră Corinteani

Capitolul 7

Să nu spae inimile ceale slabe.

1 Derept aceaia, avînd aceastea făgăduinţe, dragilor, să ne curăţim de toate spurcăciunile trupului şi ale sufletului, isprăvind sfinţirea în frica lui Dumnezău.

Arată-le că toate le-au spus.

2 Primiţi-ne: pre nime n-am obidit, pre nime n-am amegit, pre nime n-am asuprit.

3 Nu spre osînda voastră grăesc, că v-am zis mainte, că în inimile noastre sînteţi, a muri depreună şi a via.

Den dragostea ce au avut cătră ei.

4 Multă îndrăznire am cătră voi, multă laudă mi-e pentru voi; împluiu-mă de mîngîiare, destuliu-mă cu bucuria, în toată scîrba noastră.

5 Că viind noi în Machedonia, nece un răpaos n-au avut trupul nostru, ce toată scîrba au păţit, denafară răzmiriţe, denlăuntru cutremuri.

6 Ce carele mîngîe pre cei plecaţi, mîngîiat-au şi pre noi Dumnezău, cu venirea lui Tit.

7 Nu numai cu venirea lui, ce şi cu mîngîiarea carea au primit el de la voi, spuind noao pohta voastră, plînsul vostru, rîvna voastră pentru mine, aşa cît mai vîrtos mă bucuraiu.

Pentr-acea nu-i pare rău că i-au întristat pre ei.

8 Că de v-am şi întristat pre voi, cu cartea mea, nu mă căesc, să m-am şi căit, că văz că aceaia carte, pînă la o vreame, v-au întristat pre voi.

9 Acum mă bucur, nu căce fuset întristaţi, ce căce vă întristat la pocaianie, că aţi fost întristaţi dumnezeiaşte, că întru nemică să nu vă păgubiţi de la noi.

Şi i-au adus la pocăinţă, pentru păcatele lor.

10 Că întristarea carea e dumnezeiască face pocăinţă spre spăsenie stătătoare, iară întristarea lumească moarte face.

11 Că iaca aceasta că v-aţi întristat dumnezăiaşte, cîtă grijă mare au făcut în voi. Încă mîntuinţă, încă mînie, încă frică, încă pohtă mare, încă rîvne, încă izbîndă. Întru toate v-aţi arătat că sînteţi curaţi într-acest lucru.

12 Iară deşi scriş voao, nu pentru acela ce v-au făcut obidă, nece pentru cel obidit, ce pentru ca să să arate întru voi nevoinţa noastră carea e pentru voi înaintea lui Dumnezău.

13 Derept aceaia, ne mîngîem de mîngîiarea voastră, iară cu mult mai vîrtos ne-am bucurat de bucuria lui Tit, că s-au veselit sufletul lui de voi toţi.

14 Şi de ce m-am lăudat de el la voi, nu m-am ruşinat, ce cum toate pre adevăr am grăit voao, aşa şi lauda noastră, ce-au fost la Tit, adevărată au fost.

15 Şi denlăutrurele lui mai cu asupră sînt cătră voi, aducîndu-şi aminte de ascultarea voastră a tuturor, cum cu frică şi cu cutremur aţi primit pre el.

16 Derept aceaia, mă bucur că în toate mă crez între voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.