×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 2 lui Pavel Apostol cătră Corinteani

Capitolul 6

Îndeamnă-i să viaze viaţă destoinică de Hristos.

1 Iară agiutorîndu-ne, îndemnămu-vă să nu luaţi mila lui Dumnezău în deşărt.

2 Că zice „În vreame de treabă, ascultatu-te-am şi în zuoa spăsenii, agiutatu-ţe-am; iaca acumu-i vreame de prilej, iată acum zuoa spăsenii”.

3 Nemurui nedînd nece o zminteală, ca să nu să hulească slujba noastră.

4 Ce în toate să ne purtăm ca slugile lui Dumnezău, în răbdare multă, în scîrbe, în lipse, în împresurări.

Să nu să pleace în scîrbe.

5 În bătăi, în temniţe, în răzmiriţe, în usteneale, în prevegheri, în posturi.

6 În curăţie, în ştiinţă, în blîndeaţe, în milostivnicie, în Duhul Sfînt, în dragoste nefăţarnică.

7 În cuvîntul adevărat, în putearea lui Dumnezău, în armele dereptăţii de-a dereapta şi de-a stînga.

8 Pren slavă şi micşurare, pren sudalme şi luade, ca pren înşălătorii, însă derepţii.

Nece cu slavă să să mărească.

9 Ca neşte necunoscuţi, însă cunoscuţi, ca neşte omorîţi, şi iată viem, ca neşte bătuţi, ce nu omorîţi.

10 Ca neşte întristaţi, iară pururea bucurîndu-ne, ca neşte surumani, ce pre mulţi îmbogăţind, ca nemică avînd şi toate biruindu-le.

11 Gura noastră-i deşchisă cătră voi, corinteani, inima noastră desfătată-i.

12 Nu lăcuiţi în noi în strîmteală, ce voi sînteţi strîmţi în lăuntrurile voastre.

13 Iară avînd acelaşi dar, ca fiilor grăesc, desfătaţi-vă şi voi.

Necurăţiile să le depărteze.

14 Nu vă îngiungareţi în giug neaseamenea cu cei necredincioşi, că ce însoţire are dereptatea cu strîmbătatea? Sau ce împreunare are lumina cu întunearecul?

15 Sau ce meastec are Hristos cu Velial? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?

Că sînt besearecile a viului Dumnezău.

16 Sau ce însoţire are beseareca lui Dumnezău cu idoli? Că voi sînteţi besearica Dumnezăului viu, cum au zis Dumnezău că „Mă voiu sălăşui întru ei şi voiu îmbla şi voiu fi lor Dumnezău şi ei vor fi oamenii Miei”.

17 Pentru aceasta „Eşiţi dentre ei şi vă usebiţi, zice Domnul, şi de necurat nu vă atingereţi, şi Eu voiu primi pre voi.

18 Şi voiu fi voao în loc de părinte, şi voi veţi fi Mie în loc de feciori şi de feate”, zice Domnul Atotputearnicul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.