×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 2 lui Pavel Apostol cătră Corinteani

Capitolul 13

A treia oară venind la ei, cu certare mai tare să laudă lor.

1 A treia oară cu aceasta viu la voi, den gura a doao sau a trei mărturii stă tot cuvîntul.

2 Spusu-v-am mainte, şi a doao oară încă vă spuiu, ca de făţiş, ce acum departe fiind, scriu celora ce au greşit mainte şi altora tuturor, că de voiu veni iară, nu voiu răbda.

3 Pentru ce, au veţi să ispitiţi pre Hristos ce grăiaşte întru mine, carele întru voi nu-i slab, ce-i putearnic în voi.

4 Că de au şi fost răstignit den slăbiciune, încă viază den putearea lui Dumnezău; că noi încă sîntem slabi cu El, ce vom fi vii cu El, den putearea lui Dumnezău, la voi.

Carii au ispitit cu adevăr putearea lui Hristos în apostolia sa.

5 Înşivă vă ispitiţi de sînteţi întru credinţă, pre voişi vă cercaţi. Au nu vă cunoaşteţi pre voi, că Iisus Hristos iaste întru voi? Poate că sînteţi lăpădaţi.

6 Ce am nădeajde că veţi cunoaşte că noi nu sîntem lăpădaţi.

7 Iară pohtesc de la Dumnezău să nu faceţi nece un rău, nu ca să ne aflăm noi cercaţi, ce ca să faceţi voi ce e bine, iară noi să fim ca lăpădaţii.

8 Că nu putem nemică spre adevăr, ce pentru adevăr.

9 Că bucurămu-ne cînd suntem slabi, iară voi sînteţi tari, şi aceasta pohtim, a voastră întrămătură.

Pohteaşte să să pocăiască.

10 Derept aceasta, aceastea scriu, de departe, nu de faţă, mai cu asupră să fac după putearea carea mi-au dat Domnul, spre întrămătură, ce nu spre răsipire.

Pohteaşte-le bine.

11 După aceastea, fraţilor, bucuraţi-vă, întrămaţi-vă, mîngîiaţi-vă, una înţeleageţi: în pace trăiţi, şi Dumnezăul dragostei şi al pacei va fi cu voi.

12 Sărutaţi-vă unul cu alalt, cu sărutare sfîntă. Închină-să voao sfinţii toţi.

13 Mila Domnului Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezău şi împreunarea Duhului Sfînt să fie cu voi cu toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.