×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 2 lui Pavel Apostol cătră Corinteani

Capitolul 10

Cu ce îndrăznire.

1 Iară eu, Pavel, rog pre voi pentru blînzia şi liniştea lui Hristos, carele în faţă între voi sînt smerit, iară de departe, îndrăznitoriu cătră voi.

2 Iară vă rog de făţiş, să nu mă silesc cu îndrăznire cu carea gîndesc că am fost cutezătoriu a îndrăzni pre unii carii gîndesc de noi, că îmblăm trupeaşte.

3 Că în trup îmblînd, ce nu după trup oştim.

Cu ce arme.

4 Că armele vitejii noastre nu-s trupeşti, ce-s putearea lui Dumnezău, spre zdrobirea tăriilor.

5 Răsturnînd sfaturile şi toată înălţimea carea să rădică spre înţelesul lui Dumezău, şi în prinsoare ducînd tot înţelesul, spre ascultarea lui Hristos.

Cu ce izbîndă va trebui să fie întrarmat împrotiva hulelor a necredincioşilor, arată.

6 Şi gata avînd a izbîndi spre toată neascultarea, cînd să va împlea ascultarea voastră.

Şi făţiş fiind, n-are puteare mai mică în lucruri.

7 Carele sînt înaintea feaţei, vedeţi. Să nădăjduiască cineva pre sine a fi a lui Hristos, aceastea cugete, iară dentru sine, căce cumu e el al lui Hristos, aşa sîntem şi noi ai lui Hristos.

8 Că de mă voiu şi lăuda mai cu asupră de putearea noastră, carea ne-au dat noao Dumnezău, spre zidire, iară nu spre răsipirea voastră, nu mi-e ruşine.

9 Iară să nu mă văz înspăimînd pre voi cu cărţile.

10 Iară cărţile (zic unii) greale-s şi tari; iară el, în faţa trupului, e slab, şi cuvîntul lui e nesocotit.

Că departe fiind, are destoinicie în cuvinte.

11 Aceasta cugetă unul ca acesta, că varecum sîntem în cuvînt den cărţi, de departe, aşa vom fi, şi de făţiş, în fapte.

12 Că nu cutezăm a ne da şi a ne asămăna pre noi, cu unii carii să laudă pre sineşi, ce nu iau aminte că ei în sineşi să măsură, şi pre eişi, cătră sine să asamănă.

13 Iară noi nu ne lăudăm cu carele nu-s de măsura noastră, ce după măsura obiciaului, cu carea ne-au măsurat noao Dumnezău, a agiunge şi pînă la voi.

14 Că nu aşa cum ca n-am fi sosit la voi, ne-am înlăţit mai asupră de cum să cădea, şi am agiuns pînă la voi în Evanghelia lui Hristos.

15 Nu ne lăudăm întru cealea ce nu-s de măsura noastră (ce să zice) de usteneala altora, iară avînd nădeajde că va creaşte credinţa voastră întru voi, pren voi ne mărim după rînduiala noastră den destul.

16 Ca să propoveduim noi şi în ceale laturi carele-s mai dencolo de voi, nu cu măsura ce e dată altuia, cum să ne lăudăm cu cealea carele-s gătite.

17 Iară cela ce să laudă, în Domnul să să laude. Că cine să laudă pre sine e lăudat, ce pre carele-l laudă Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.