×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 6

Ceartă pre ceia ce să pîrăsc înaintea păgînilor, pre micşurarea Evanghelii.

1 Îndrăzneaşte cineva dentru voi, avînd lucru cu altul, a să giudeca la cei nederepţi, şi nu înaintea sfinţilor?

2 Au nu ştiţi că sfinţii vor giudeca lumea? Iară de să giudecă lumea pren voi, nedestoinici sînteţi giudecătorilor mici?

3 Au nu ştiţi că îngerii încă-i vom giudeca, nececum ceale lumeşti?

4 Derept aceaia, de aveţi pîră de ceale lumeşti, carii nu-i iau în samă în săbor, pre aceştea îi puneţi a giudeca?

5 Pentru să vă ruşinaţi, zic voao aşa. Nu iaste nece unul întru voi înţelept, carele să poată giudeca între fraţii săi?

6 Ce frate cu frate să pîraşte, încă înaintea necredincioşilor?

7 Că iaca, cu de tot greşală iaste voao, că aveţi pîră între voi. Derept ce răbdaţi mai bine supărare? Derept ce nu păţiţi mai bine pagubă?

8 Ce mai vîrtos voi faceţi supărare şi faceţi pagubă încă, fraţilor.

După aceaia, de slobozia curvii cu mare greutate îi conteneaşte.

9 Au nu ştiţi, fraţilor, că nedepţii Împărăţia lui Dumnezău nu o vor moşteni? Nu rătăcireţi: nece necurăţii, nece slujitorii de idoli, nece curvarii, nece malachii, nece ceia ce fac bărbat cu bărbat curvie,

10 Nece furii, nece scumpii, nece beţivii, nece blăstămătorii, nece răpitorii, Împărăţia lui Dumnezău nu o vor moşteni.

11 Şi aşa-ţi fost. Ce sînteţi spălaţi, ce vă sfinţit, ce vă îndereptat, întru numele Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezăului nostru.

12 Toate mi-s slobode mie, ce nu-mi folosesc toate; toate mi-s slobode, iară eu supt biruita nemurui nu mă dau.

13 Bucatele a pîntecelui şi pîntecele a bucatelor, iară Dumnezău, şi acesta şi acealea le va răsipi, iară trupul, nu curviei, ce Domnului, şi Domnul, trupului.

14 Iară Dumnezău şi pre Domnul sculă, şi pre noi ne va scula cu putearea Lui.

15 Au nu ştiţi că trupurile voastre sînt mădularele lui Hristos? Derept aceaia, au luînd mădularele lui Hristos, face-le-voiu mădulare curviei? Să nu fie.

16 Sau nu ştiţi, cine să lipeaşte de curvă, un trupu-i cu curva? Că zice „Fi-vor amîndoi un trup”.

17 Iară cela ce să lipeaşte la Domnul, un duhu-i cu El.

18 Fugiţi de curvie, tot păcatul care face omul, afară de trup iaste, iară cela ce curveaşte, în trupul lui greşaşte.

19 Au nu ştiţi că trupurele voastre besearecă-i Duhului Sfînt carele e în voi, carele aveţi de la Dumnezău şi nu sînteţi ai voştri?

20 Că în preţ sînteţi cumpăraţi. Derept aceaia, slăviţi pre Dumnezău în trupurile voastre şi întru sufletele voastre, carele-s ale lui Dumnezău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.