×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 5

Ceartă pre corinteani că suferia pre cela ce luase pre maştehă-sa.

1 Cu adevăr să aude întru voi curvie, şi curvie ca aceaia carea nece în păgîni nu să pomeneaşte, ca să ia cineva, muiarea tătîni-său.

Le arată că li să cuvenia lor a să ruşina pentru aceaia că să fălia în acel lucru.

2 Şi voi v-aţi întrufit, iară mai vîrtos n-aţi plîns, ca să să ia dentre voi carele face păcat ca acesta.

3 Cu adevăr, eu fiind departe cu trupul, iară cu sufletul aiave, iară amu ca şi aiave giudecaiu, cum, cine au făcut aceasta.

4 În numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunîndu-vă voi şi duhul mieu, cu putearea Domnului nostru Iisus Hristos.

5 A da pre unul ca acela Satanei, spre piarderea trupului, sufletul să să mîntuiască în zuoa Domnului Iisus.

6 Nu e bună lauda voastră. Au nu ştiţi că puţinel aluat toată frămîntătura dospeaşte?

7 Pentr-aceaia, curăţiţi aluatul cel vechiu, ca să fiţi frămîntătură noao, cumuşi sînteţi, fără aluat, că şi paştile noastre, pentru noi fu jărtvit Hristos.

8 Derept aceaia, să sărbăm, nu cu aluatul vechiu, nece cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ce fără aluat, în frămîntătura curăţii şi al adevărului.

9 Scris-am voao în carte, să nu vă mestecaţi cu curvarii.

Pentru aceaia porunceaşte să-l leapede den săbor, cum acea vină să nu să sporească mai mult între ei.

10 Ce nu cu de tot cu curvarii lumiei aceştia sau cu scumpii sau răpitorii sau idolnicii, că aşa vă s-ară cădea den lume a eşi.

11 Iară acum scriş voao să nu vă mestecaţi, să e cineva de să numeaşte între voi frate, curvariu, au scump, au slujitoriu la idoli, au blăstămătoriu, sau beţiv, au răpitoriu, cu de-aceşte nice să mîncaţi.

12 Că ce mi-e pre cei den afară a giudeca? Au nu giudecaţi voi pre cei denlăuntru?

13 Că pre cei den afară Dumnezău giudeca-i-va; derept aceaia, luaţi pre cel rău dentre voişi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.