×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 4

Arată cum li să cuvine a fi apostolilor.

1 Aşa să socotească de noi omul, ca de slugile lui Hristos şi împărţitori tainelor lui Dumnezău.

2 Iară aceasta să cuvine să fie între împărţitori, ca să să afle întru tot credincios.

3 Iară mie mi-i puţîn să mă giudec de voi, sau de o giudecată omenească, ce nece însumi pre mine nu mă giudec.

4 Că în nemică nu mă ştiu vinovat, ce încă nu m-am îndereptat pentru aceasta, iară cine mă giudecă pre mine Domnul iaste.

5 Pentru aceaia, mainte de vreame nu giudecareţi, pînă nu va veni Domnul, carele va şi lumina ascunsele întunearecelor şi va arăta sfaturele inimilor şi atuncea laudă-i va fi fietecui, de la Dumnezău.

6 Iară aceasta, fraţilor, am închipuit în mine şi în Apollos, pentru voi, ca den noi să vă învăţaţi, să nu vă înmîndriţi mai asupră de cumu-i scris, ca să nu să înalţe unul spre altul împrotivă-i.

Arată că smerenia lui iaste mai de cinste decît de micşurarea.

7 Că cine te-au ales pre tine, sau ce ai, care n-ai luat? Iară s-ai şi luat, ce te lauzi, ca şi n-ai fi luat?

8 Iată sătui sînteţi, iată v-aţi îmbogăţit, fără de noi domniţi. O, de-aţi domni, ca şi noi, cu voi, să domnim.

Arată cu pilda lui, că el nece pentru lauda lui, nece pentru lăcomia lui, au ustenit; la sfîrşit, laudă pre Timoteiu.

9 Pare-mi că Dumnezău pre noi apostolii cei mai de-apoi ne-au dat ca neşte rînduiţi spre moarte, că minune fum lumii şi îngerilor şi oamenilor.

10 Noi, nebuni pentru Hristos, iară voi, înţelepţi întru Hristos; noi, slabi, iară voi, tari, voi, boiari, iară noi, fără cinste.

11 Pînă în ceasul de acum şi flămînzim şi însetoşăm şi sîntem goli şi pălmaţi şi nu sîntem stătători.

12 Şi ustenim, lucrînd cu mînile noastre, blastămă-ne, iară noi grăimu-le bine, izgonindu-ne, noi răbdăm şi suferim.

13 Huliţi fiind, rugămu-ne; ca ştercii fum lumii, şi tuturor călcare pînă acum.

14 Nu să vă ruşinezu pre voi scriu aceastea, ce vă îndemnu ca fii miei cei dragi.

15 Că săva de-aţi avea zeace mii de dascali, întru Hristos, însă părinţi nu mulţi aveţi, că în Iisus Hristos, pren Evanghelie, eu vă născuiu pre voi.

16 Ppentr-acea, vă rog pre voi, urmaţi după mine.

17 Pentr-aceaia, am trimes voao pre Timoteiu carele iaste fiul mieu iubit şi credincios în Domnul, carele voao vă aduce aminte căile meale carele sînt întru Hristos, şi cum pretutindinea, în toate săboarăle, învăţ.

18 Iară cum n-aş fi viind cătră voi, să înălţară unii.

19 Ce voiu veni cătră voi curînd, să va vrea Dumnezău, şi voiu vedea, nu cuvintele acelora ce s-au înălţat, ce putearea.

20 Că nu e în cuvînt Împărăţia lui Dumnezău, ce întru puteare.

21 Ce vă-i voia? Cu toiag voiu veni la voi? Au cu dragoste şi cu duhul blîndeaţei?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.