×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 3

Arată învăţătura smerenii sale.

1 Iară eu, fraţilor, n-am putut grăi voao ca sufleteştilor, ce ca trupeştilor, ca coconilor în Hristos.

2 Cu lapte hrăniu pre voi, nu cu bucate, că încă nu puteaţi ce nece acum încă puteţi.

3 Că încă sînteţi trupeşti, că fiind întru voi pizme şi prigoane şi îndărătnicie, au nu sînteţi trupeşti, şi după omeneşti îmblaţi?

Arată cum să să cinstească învăţătorii.

4 Cînd zice cineva „Eu sînt a lui Pavel”, şi altul „Eu sînt al lui Apollos”, au nu sînteţi trupeşti?

5 Că cine iaste Pavel şi cine e Apolos, numai slugi pren carii aţi crezut şi fietecăruia cum Domnul i-au dat.

Ce-i deregătoria învăţătorilor şi cum vor întrăma pre alţii.

6 Eu sădiu, Apolos udă, iară Dumnezău crescu.

7 Pentru aceaia, nece cel ce sădeaşte iaste ceva, nece cel ce udă, ce Dumnezău cela ce dă creaşteri.

8 Că cela ce sădeaşte şi cela ce udă unul sînt, şi fietecarele lua-şi-va plata sa, după usteneala lui.

9 Că ai lui Dumnezău lucrători sîntem, şi a lui Dumnezău agonisită, şi a lui Dumnezău zidire.

10 După darul lui Dumnezău, carele-i dat mie, ca un zidariu înţelept, temeiul puş; iară altul zideaşte spre el, iară să caute fietecine cum va zidi.

11 Că alt temeiu nime nu poate pune, fără cela ce-i pus, carele iaste Iisus Hristos.

12 Iară cine va zidi pre temeiul acesta, aur, argint, pietri scumpe, leamne, fîn, trestie,

13 Fiete a căruia lucrul va fi aiave, că-l va arăta zuoa, că în foc să descoperi şi al fietecăruia lucru, cumu-i a fi, focul îl va ispiti.

14 Şi al căruia lucru va rămînea ce-au zidit, plată va lua.

15 Iară al căruia lucru va arde, pagubă va păţi, iară însuşi să va mîntui, ce aşa ca pren foc.

Îndeamnă pre corinteani să nu lase inimile lor să să spurce.

16 Au nu ştiţi că voi sînteţi beseareca lui Dumnezău şi Duhul lui Dumnezău viază întru voi?

17 Să va spurca cineva beseareca lui Dumnezău piarde-l-va Dumnezău, că beseareca lui Dumnezău sfîntă iaste, carea sînteţi voi.

Mîndria trupului făloasă-i.

18 Nime pre sine să nu să înşale. Să-i pare cuiva întru voi a fi înţelept în veacul acesta, nebun să fie, ca să fie înţelept.

19 Că înţelepciunea ceştii lumi, nebunie e înaintea lui Dumnezăzu, că scris iaste „Prinde-va înţelepţii întru mîndria lor”.

20 Şi iară „Domnul ştie cugetele mîndrilor, că sînt deşarte”.

21 Pentru aceaia, nime să nu să laude întru oameni, că toate ale voastre sînt.

22 Săva Pavel, săva Apollos, săva Chifa, săva lumea, săva viaţa, săva moartea, săva carele sînt, săva carele vor fi, toate ale voastre sînt.

23 Iară voi, ai lui Hristos, iară Hristos, a lui Dumnezău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.