×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 16

Îndeamnă corinteanii să strîngă milostenie fraţilor den Ierosalim; după aceaia laudă de pre Timoteiu.

1 Iară de milostenia carea e cătră sfinţii, cum am rînduit besearecilor Galatiei, aşa şi voi faceţi.

2 În toată zuoa dentîiu a săptămînei, fietecarele de voi să pue la sine, strîngînd, carea e den voe bună; să nu, cînd voiu veni, atuncea să să strîngă.

3 Iară după ce voiu veni, pre carii veţi voi, aceia-i voiu trimite cu cărţi, să ducă milostenia în Ierosalim.

4 Iară de mi să va cuveni să merg şi eu, cu mine vor mearge.

5 Veni-voiu la voi, cînd voiu treace pren Machedonia (că pren Machedonia mie-a teace).

6 Iară la voi doară voiu mînea, au voiu erna, ca să mă petreaceţi voi, unde voiu mearge.

7 Că nu voiu să văz acum pre voi, ce am nădeajde cîtăva vreame să fiu la voi, să va îngădui Domnul.

8 Rămînea-voiu în Efes pînă la Rusalii.

9 Că mi să deşchise mie uşă mare şi de folos, şi pizmaşi mulţi.

10 Iară să va veni Timoteiu, fără frică să fie la voi, că lucrul Domnului lucrează ca şi eu.

11 Derept aceaia, nime pre el să nu-l ţînă în nemică, ce-l petreaceţi cu pace, să vie cătră mine, că-l aştept pre el, cu fraţii.

12 Iară de fratele Apololos, mult am rugat pre el ca să vie la voi cu fraţii, şi nececum nu-i fu voia ca să vie acum; ce va veni cînd va avea vreame cu prilej.

Şi îndemnîndu-i frăţeaşte.

13 Prevegheaţi, staţi în credinţă: îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă.

14 Toate ale voastre cu dragoste să vă fie.

15 Şi rog pre voi, fraţilor, ştiţi fămeaia Stefanei, că-i pîrgă Ahaiei, şi întru slujba sfinţilor s-au rînduit pre eişi.

16 Ca şi voi să vă plecaţi unora ca acelora, şi tuturora carii agiută şi ustenesc.

17 Bucură-mă într-aceaia de venirea Stefanei şi a lui Furtunat şi alui Ahaie; şi lipsa voastră aceştea o împlură.

18 Că preînnoi sufletul mieu şi al vostru; ce cunoaşteţi-i pre unii ca aceia.

După aceaia obîrşaşte cartea.

19 Închină-vă-să săborul Asiei; închină-să voao, întru Domnul, mult, Achilla şi Prischila, cu săborul carele-i în casa lor.

20 Închină-să voao fraţii toţi. Sărutaţi-vă unul cu alt, cu sărutare sfîntă.

21 Închinăciune cu mîna mea a lui Pavel.

22 Cine nu va iubi pre Domnul Iisus Hristos să fie blăstămat, maranata.

23 Mila Domnului Iisus Hristos cu voi.

24 Şi dragostea mea, cu voi cu toţi, întru Iisus Hristos. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.