×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 13

Arată că nece un dar nu poate fi iubit înaintea lui Dumnezău fără dragostea.

1 Să aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor şi dragoste n-aş avea, fire-aş ca o arame răsunătoare şi ca un chimvol nerăsunînd.

2 Şi să aş avea prorocie şi să aş cunoaşte toate tainele şi toată înţelepciunea şi să aş avea toată credinţa, cît să poci şi munţii muta, iară dragoste n-aş avea, nemică nu sînt.

3 Şi de aş împărţi surumanilor toată avuţiia mea şi să aş da trupul mieu spre ardere, şi dragoste n-aş avea, nece un folos nu mii-are fi.

4 Dragostea îndelung rabdă, dragostea miloasă-i, dragostea nu pizmeaşte, dragostea nu hicleneaşte, nu să înalţă.

5 Nu face necuviinţă, nu caută carele sînt ale ei, nu să mînie, nu cugetă rău.

6 Nu să bucură de strîmbătate, ce să bucură de adevăr.

7 Toate sufere, toate creade, toate nădăjduiaşte, toate rabdă.

8 Dragostea neceodată nu să obîrşiaşte, iară prorociile să vor deşărta şi limbile încă vor înceta şi înţelesătura să va sfîrşi.

9 Că den parte înţeleagem şi den parte prorocim.

10 Iară cînd va veni cel deplin, atuncea carea e den parte să va ştearge.

11 Cînd eram cocon, ca coconul grăiam, ca coconul gîndeam, ca coconul înţelegeam; iară deaca fuiu bărbat lăsaiu ceale coconeşti.

12 Că vedem acum ca prin oglindă şi prin cuvinte întunecate, iară atunce faţă făţiş; acum înţeleg den parte, iară atuncea voiu cunoaşte cumu-s şi cunoscut.

Derept aceaia, laudă pre dragoste.

13 Iară acum rămîne credinţa, nădeajdea, dragostea, aceaste trei; iară mai mare den aceastea dragostea-i.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.