×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea 1 lui Pavel Apostol la Corinteani

Capitolul 1

După bucurie în carea ceartă leanea corinteanilor, den fălie îndeamnă-i la smerenie.

1 Pavel, chemat apostol al lui Iisus Hristos den voia lui Dumnezău, şi Sosten fratele,

2 Săborului lui Dumnezău, carele e în Corint, sfinţilor în Iisus Hristos, sfinţilor chemaţi, cu toţi carii chiamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, întru tot locul al lor şi al nostru.

3 Milă voao şi pace de la Dumnezău Tatăl nostru şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.

4 Har dau Dumnezăului mieu, în toată vreamea, pentru voi, derept mila lui Dumnezău carea e dată voao, în Iisus Hristos.

5 Că în toate v-aţi îmbogăţit în El, întru tot cuvîntul şi întru toată cunoştinţa.

6 Cum s-au adevărat mărturia lui Hristos întru voi,

7 Aşa să nu vă lipiţi voi, nece într-unul de darure, aşteptînd arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.

8 Carele vă şi întări pre voi pînă în sfîrşit, în nevinovăţie, în zuoa Domnului nostru Iisus Hristos.

9 Dereptu e Dumnezău, pren carele sînteţi chemaţi întru însoţia Fiului Lui, a lui Iisus Hristos Domnului nostru.

10 Ce vă rog pre voi, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să grăiţi un cuvînt şi să nu fie întru voi usebire, ce să fiţi toţi cuprinşi într-o minte şi într-o înţeleagere.

11 Că mi-au dat ştire mie, de voi, fraţii miei, de la aceia carii-s a lui Hlois, că sînt întru voi prigoane.

12 Iară zic aceastea că fietecarele de voi zice că „Eu sînt al lui Pavel”, „Iară eu, al lui Apollos”, „Iară eu, al Chifei”, „Iară eu, al lui Hristos”.

13 Au doară S-au împărţit Hristos? Au Pavel s-au răstignit pentru voi, au întru numele lui Pavel v-aţi botezat?

14 Dau har lui Dumnezău că nece pre unul de voi n-am botezat, fără numai pre Crisp şi pre Gaie.

15 Ca să nu zică cineva că în numele mieu am botezat.

16 Botezat-am derept aceaia şi fămeia Stefanei, iară de-acii nu ştiu să fiu botezat pre altul.

17 Că nu m-am tremis pre mine Hristos să botez, ce să vestesc Evanghelia, nu întru mîndria cuvîntului, ca să nu fie îndeşartă crucea lui Hristos.

18 Că cuvîntul crucei celor peritori iaste nebunie, iară noao carii ne mîntuim iaste putearea lui Dumnezău.

19 Că scris iaste „Piarde-voiu înţelepciunea înţelepţilor şi înţelesul înţelegătorilor voiu lăpăda”.

Înfrînge toată nebunia lumii.

20 Unde-i înţeleptul? Unde-i cărtulariul? Unde-i întrebătoriul veacului acestuia? Au nu nebuni Dumnezău pre înţelepţia lumii aceştiia?

21 Că întru înţelepciunea lui Dumnezău, nu cunoscu lumea cu înţelepciunea, pre Dumnezău, plăcu-I lui Dumnezău, cu nebunia propovedaniei să mîntuiască pre cei credincioşi.

22 Pentr-aceaia că şi jidovii sămnu ceru şi grecii înţelepţie caută.

23 Iară noi propoveduim pre Hristos răstignitul, jidovilor zminteală, iară grecilor nebunie.

24 Iară chemaţilor, jidovilor şi grecilor, Hristos, putearea lui Dumnezău şi înţelepţia lui Dumnezău.

Numai ce înalţă de vestuirea morţii lui Hristos.

25 Că nebunia lui Dumnezău mai înţeleaptă-i decît a oameni şi slăbiciunea lui Dumnezău mai puteranică-i decît a oameni.

26 Vedeţi chiemarea voastră, fraţilor, că nu prea mulţi înţelepţi trupeaşte, nu mulţi putearnici, nu mulţi boiari,

27 Ce carele-s nebune în lume, alease Dumnezău, ca pre cei înţelepţi să ruşineaze şi ceale slabe ale lumii alease Dumnezău ca să ruşineaze pre ceale tari.

28 Şi ceale proaste a lumii şi ceale nesocotite alease Dumnezău şi ceale carele nu sînt, ca să piarză pre cealea ce sînt.

29 Ca să nu să laude nece un trup înaintea lui Dumnezău.

30 Iară voi sînteţi dentru El, în Iisus Hristos, carele fu noao înţelepţie de la Dumnezău, şi dereptate şi sfinţire şi izbăvire.

31 Cum iaste scris „Cela ce să laudă, în Domnul să să laude”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.