×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 6

Pogoară la sfinţitură fără carea învaţă că nime nu să poate îmbrăca în dereptatea lui Iisus Hristos.

1 Dară ce vom zice derept acea? Rămînea-vom în păcat, ca să să înmulţească mila?

2 Să nu fie; carii am murit păcatului, cum încă să viem în el?

3 Au nu înţeleageţi că varecîţi ne-am botezat întru Iisus Hristos, întru moartea Lui ne-am botezat?

În tăriia den botez.

4 Derept aceaia, îngrupatu-ne-am cu El, pentru botegiune în moarte, ca cum S-au sculat Hristos den morţi, în slava Tatălui, aşa şi noi întru viaţă noao să îmblăm.

5 Că de ne-am oltuit întru El cu asămănarea morţii Lui, cu adevăr şi în asămănarea învierii Lui unii vom fi.

6 Aceasta ştiind, că omul nostru cel vechiu cu El să răstigni, ca să să răsipească trupul păcatului, cît de acum să nu mai slujim noi păcatului.

7 Că cela ce au murit s-au mîntuit de păcatu.

8 Iară să am murit cu Hristos, creadem că vom fi şi vii cu El.

9 Carii ştim pre Hristos sculat den morţi şi nu va mai muri şi moartea pre El mai mult nu va domni.

10 Că ce muri păcatului muri deodată, iară că ce viază lui Dumnezău viază.

11 Aşia şi voi gîndiţi c-aţi murit păcatului şi viaţi lui Dumnezău, pentru Iisus Hristos, Domnul nostru.

De acolea ia îndemnătură la curăţenia vieţei.

12 Derept aceaia, să nu domnească păcatul în trupul vostru muritoriu, ca să îngăduiţi păcatului în pohtele trupului.

13 Nece dareţi părţile trupului vostru, arme nedereptăţii păcatului, ce vă arătaţi pre voi lui Dumnezău, ca den morţi înviaţi, şi părţile trupului vostru, arme dereptăţii lui Dumnezău.

14 Că păcatul pre voi nu va domni, că nu sînteţi supt leage, ce supt milă.

15 Dară ce-i? Greşi-vom căce nu sîntem supt leage, ce supt milă? Departe fie.

Şi pre scurt face pomeană de obiceaiurile legiei carele s-au ştersu.

16 Au nu ştiţi că celuia ce v-aţi dat pre voi slugi întru ascultare, slugile aceluia sînteţi, pre carele ascultaţi, sau păcatului, spre moarte, sau ascultăriei, spre dereptate?

17 Iară har lui Dumnezău, că iată aţi fost slugi păcatului, ce-aţi ascultat dentru inimă, în chipul învăţăturii întru carea sînteţi daţi.

18 Şi mîntuiţi de păcate, vă deadet slugi dereptăţiei.

19 Ca oamenii grăescu, pentru slăbiciunea trupului vostru, derept aceaia, cum aţi dat mădularele voastre, slugi necurăţiei şi strîmbătăţiei spre strîmbătate, aşa cum daţi părţile trupului vostru, slugi dereptăţiei, spre viaţă sfîntă.

20 Căci cînd eraţi slugi păcatului, atunci eraţi slobozi de dereptate.

21 Dară ce folos aţi avut de acealia de carele acum vă ruşinaţi, că sfîrşenia acelora e moartea.

22 Iară acum, după ce vă slobozit de păcat, şi fiind slugi lui Dumnezău, aveţi rodul vsotru întru sfinţie, iară sfîrşenia, viaţa veacilor.

23 Că plata păcatului e moartia, iară darul lui Dumnezău iaste viaţa de vecie în Iisus Hristos Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.