×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 2

Pre toţi îi duce la guidecata lui Dumnezău.

1 Pentru aceaia nemîntuit eşti, o ome, au cine osîndeşti pre altul că în ce giudeci pre altul, pre tine osîndeşti, că acealea faci tu carele giudeci altul.

2 Iară ştim că giudecata lui Dumnezău iaste după dereptate, spre ceia ce fac unele ca aceastea.

3 Dară cugeţi aceasta, o ome, carele osîndeşti pre ceia ce fac unele ca aceastea, şi tu faci acealea, că vei scăpa de giudecta lui Dumnezău?

4 Au bogăţiile bunăţăţiei Lui şi răbdăriei şi blînziei lăpăda-le-vei, neştiind că, cu bunătatea Lui, Dumnezău te-au adus spre pocăinţă?

5 Iară pentru împietrirea ta şi inima ta neînturnată, aduni ţie mînie în zuoa mîniei şi arătării dereptului giudeţ a lui Dumnezău.

6 Carele va plăti fiecăruia după lucrul lui.

7 Iară acelora ce-s stătători cu răbdare lucrului bun, slavă şi cinste şi neputredire caută în viaţa veacilor.

8 Iară sfadnicilor şi neîngăduitorilor dereptăţiei ce îngăduescu strîmbătăţiei, urgie şi mînie.

9 Scîrbă şi strimteală spre tot sufletul omului făcătoriului rău, jidovului mainte şi grecului,

10 Iară slavă şi cinste şi pace tuturor a care face bine, jidovului mainte şi grecului.

11 Că nu iaste la Dumnezău aleagere de faţă.

Păgînilor le ia mîntuirea.

12 Că cîţi fără leage greşiră, fără leage vor şi peri; şi cîţi în leage greşiră, cu leage să vor giudeca.

13 (Că nu-s ascultătorii legii derepţi înaintea lui Dumnezău, ce făcătorii legii să vor înderepta.

Pentru că n-are cunoaşte pre Dumnezău.

14 Că şi limbile cealea ce n-au leage, cu firea fac carele sînt a legiei, aceştea neavînd leage, ei înşişi îşi sunt leage.

15 Carii arată lucrul legiei scris întru inimile lor, mărturisind depreună ştiinţa sufletului lor şi cugetele lor între ialeşi pîrîndu-să au mîntuindu-să),

16 În zuoa cînd va giudeca Dumnezău ascunsele oamenilor, după Evanghelia mia, pren Iisus Hristos,

Strînge pre jidovi cu leagea scrisă.

17 Iaca tu, jidov te chemi şi te odihneşti în leage şi te lauzi în Dumnezău

18 Şi cunoşti voia Lui şi alegi carele să usăbescu, învăţat în leage.

19 Iată te nădăjdueşti a fi purtătoriu orbilor şi lumină celor den tunearec.

20 Învăţătoriu celor fără minte, dascal coconilor, că ai învăţătura cunoştinţei şi a dereptăţii leage.

21 Derept aceaia, carele înveţi pre altul, pre tine nu te înveţi? Cela ce propovedueşti să nu fure, tu furi?

22 Carele zici să nu curvească, tu curveşti? Carele te scîrbeşti de idoli, frîngi leagea?

În carea să lăuda.

23 Carele cu leagea te lauzi, cu călcarea legiei pre Dumnezău batgiocureşti?

24 Că numele lui Dumnezău pentru voi să huleaşte între păgîni, cumu-i scris.

25 Că tăiarea împregiur foloseaşte, de vei ţinea leagea, iară de veri fi călcătoriu legiei, tăiarea ta împregiur va fi netăiare împregiur.

26 Derept aceaia, cel netăiat împregiur, de va ţinea dereptăţia legiei, netăiaria lui împregiur, au nu tăiare împregiur să va socoti?

Îi face aseamenea pre ei întru eişi.

27 Şi carea e den fire netăiare împregiur, de va ţinea leagea, osîndi-te-va pre tine carele pren scrisoare şi prin tăiarea împregiur eşti călcătoriu legiei?

28 Că nu e acela jidov, carele să arată den afară; nece e aceaia tăiare împregiur care e la arătare în trup.

29 Ce carele e întru ascunsu jidov şi tăiaria împregiur a inimei, în duh, nu în scrisoare; căruia nu-i e lauda de la oameni, ce de la Dumnezău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.