×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 14

Zice să primească pre aceia carii-s cu credinţă slabă.

1 Iară pre cela ce-i slab în credinţă, luaţi-l nu cu cugete de prigoană.

2 Că unul creade că e slobod acar ce a mînca, iară altul slab mîncă vearze.

3 Cela ce mănîncă, pre cela ce nu mănîncă, să nu-l oscîrbească, iară cela ce nu mănîncă, pre cel ce mănîncă, să nu-l osîndească, că Dumnezău l-au primit pre el.

4 Iară tu cine eşti carele osîndeşti pre sluga altuia? Domnu-său stă au cade şi va sta, că putearnic iaste Domnul să-l steae pre el.

Să nu să smintească în greşala noastră.

5 Că unul osăbeaşte o zi de altă, iară altul giudecă toate zilele aseamenea, fietecarele, întru a lui cuget, să fie adevărat.

6 Cine înţelepţeaşte zile, lui Dumnezău înţelepţeaşte şi cine nu înţelepţeaşte zilei, lui Dumnezău nu înţelepţeaşte, cela ce mănîncă Domnului mănîncă, că dă har lui Dumnezău şi cine nu mănîncă, Domnului nu mănîncă şi dă har lui Dumnezău.

7 Că nime den noi nu viază şie, şi nime nu-şi moare lui.

8 Că de viem, lui Dumnezău viem, iară de murim, Domnului murim; au viem au trăim, ai Domnului sîntem.

9 Că spre aceasta Hristos şi muri şi învise, ca să domnească şi pre vii şi pre morţi.

Acelora încă porunceaşte împrotivă să nu giudece pre cei mai slabi în credinţă.

10 Dară tu că ce osîndeşti pre fratele tău au tu că ce ţii în nemica pre fratele tău, că toţi vom sta înaintea giudeţului lui Hristos.

11 Că scris iaste: Viu Eu –grăiaşte Domnul– că Mie să vor pleca tot genunchiul şi toată limba va mărturisi lui Dumnezău.

12 Iară pentru aceaia fietecarele de noi, de sine va da samă înaintea lui Dumnezău.

13 Derept aceaia, de acum să nu mai osîndim unul pre alt, ce aceasta mai vîrtos să giudecaţi, ca să nu puneţi poticneală sau sminteală fratelui.

14 Ştiu şi mă încrez în Domnul Iisus, că, pentru El, nemică nu-i spurcat, fără numai celuia ce i să pare ceva a fi spurcat, aceluia e spurcat.

15 Iară de să întristează fratele tău, pentru mîncare, iată nu mai îmbli după dragoste; nu piarde el, cu mîncarea ta, pentru carele Hristos au murit.

16 Ca să nu să hulească bunul vostru.

17 Că nu iaste Împărăţia lui Dumnezău mîncare şi beutură, ce dereptatea şi pacea şi bucuria întru Duhul Sfînt.

18 Că cela ce va sluji cu aceastea lui Hristos, place-I lui Dumnezău şi-i drag oamenilor.

Să rămîe în dragostea şi întrămătura.

19 Derept aceaia, carele sînt de pace să le căutăm şi carele sînt de întrămare între ei.

20 Nu pentru bucatele sparge lucrul lui Dumnezău, că toate-s curate, ce e rău omului celuia ce mănîncă cu poticneală.

21 Bine e a nu mînca carne şi a nu bea vin, nece a face ceva întru caria să poticneaşte fratele tău, au să sminteaşte sau slăbeaşte.

În ce stă slobozia creştinească.

22 Tu credinţă ai: în sine-ţi să o aibi înaintia lui Dumnezău, fericit de cela ce nu să osîndeaşte pre sine întru carea nu să îndoiaşte.

23 Iară cela ce să îndoiaşte, deşi mănîncă s-au osîndit, că nu e den credinţă; că tot ce nu e den credinţă păcat iaste.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.