×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 13

Iaste-i voia să ne dăm supt deregători şi să-i ascultăm.

1 Tot sufletul să să supue supt biruinţa celor mai mari, că nu-i puteare fără numai de la Dumnezău, iară care puteri sînt, de la Dumnezău sînt rînduite.

2 Derept aceaia, cine să protiveaşte puterii, rînduialei lui Dumnezău să protiveaşte, iară carii să protivescu, ei sînguri îşi caută osîndă.

3 Că deregătorii nu sînt cu frică faptelor bune, ce celor reale, iară voia ţi-e să nu te temi de deregătoriu, fă bine şi vei avea laudă de la el.

4 Că sluga lui Dumnezău iaste ţie spre bine, iară de faci rău, teame-te, că nu în deşărt poartă armă, că sluga lui Dumnezău iaste, izbînditoriu cu mînie, celui ce face rău.

5 Derept aceaia, trebuiaşte a să pleca, nu numai pentru mînie, ce şi pentru cunoştinţa sufletească.

6 Că derept aceaia şi dajde daţi, că slugi lui Dumnezău sînt, tocma într-aceasta slujind.

7 Deci plătiţi tuturor deatoriile, cui cu ce vă ţineţi, căruia dajde, dajde, căruia vamă, vamă, cărui frică, frică, căruia cinste, cinste.

Pre priatini să-i îndrăgim, să viem cu dereptate.

8 Nimurui cu nemică nu fireţi deatori, numai cu aceasta să vă iubiţi unul pre alt că cela ce îndrăgeaşte pre altul leagea au împlut.

9 Că aceia: nu curvi, să nu omorî, să nu furi, să nu mărturiseşti strîmbu, să nu pohteşti, şi de iaste altă poruncă, întru acest cuvînt să cuprinde pre scurt: să iubeşti pre priatenul tău, ca însuţi pre tine.

10 Dragostea pre priatiniul, cu rău nu-l atinge, că împlerea legiei dragostea iaste.

11 Şi aceasta ştiind cu prilej că-i vreame a ne scula noi den somnu.

12 Iară acum mai aproape e de noi spăsenia, decît cînd crezum, că iată noaptea trecu, iară zuoa s-au apropiat; deci să lepădăm faptele întunearecului şi să ne îmbrăcăm întru armele luminei.

13 Ca la zuo, încuvioşaţi să îmblăm, nu în ospeaţe şi în beţii, nu în paturi şi în necurăţie, nu în sfadă şi în pizmă.

Să ne îmbrăcăm în Hristos.

14 Ce vă îmbrăcaţi întru Domnul nostru Iisus Hristos şi grija trupului nu aveareţi să-i împleţi pohtele lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.