×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pavel Apostol la Rîmliani

Capitolul 10

Spune poamele alesăturii.

1 Fraţilor, plecată-i voia inimiei meale, şi rugăciunia la Dumnezău, pentru Israil iaste întru mîntuire.

2 Că mărturisescu despre ei, căce dragostea lui Dumnezău au, ce nu den cunoştinţă.

Că unii lapădă dereptatea lui Dumnezău, alţii o primescu.

3 Că neînţelegînd dereptatea lui Dumnezău, şi dereptatea lor căutînd să o pue, dereptăţiei lui Dumnezău nu să plecară.

Sfîrşitul legiei e Hristos.

4 Că sfîrşitul legiei e Hristos, în dereptate a tot carele creade.

5 Că Moisi scrie dereptatia carea e den leage, că omul carele va face acealia via-va pren iale.

6 Iară dereptatia care e den credinţă, aşa zice, să nu zici întru inimia ta, cine să va sui în ceriu? Aceasta iaste a trage pre Hristos den nălţime.

7 Au cine va pogorî într-adînc? Aceasta iaste pre Hristos den morţi a-L aduce.

8 Dară ce zice? Apropae-i de tine cuvîntul în gura ta şi în inima ta, aceasta iaste cuvîntul credinţei carele propoveduim.

9 Că de vei mărturisi cu gura ta despre Domnul Iisus şi veri creade întru inima ta că Dumnezău L-au ridicat pre El den morţi, spăsi-te-veri.

10 Că cu inima creadem în dereptate, iară cu gura mărturisim întru spăsenie.

11 Că zice Scriptura, varecine va creade întru El, nu să va ruşina.

12 Că nu iaste usebire între jidov sau grecu, că acelaşi e Domnu tuturor, bogat în toţi carii-L chiamă pre El.

13 Că varecine va chiema numele Domnului, mîntui-să-va.

14 Dară cum vor chiema pre El, întru carele nu cred? Şi cum vor creade Aceluia de carele nu auziră? Şi cum să auză, fără propoveduitor?

Chemătura păgînilor, de la Moisi.

15 Dară cum vor propovedui, deaca nu vor fi trimeşi, cum iaste scris: Cîtu-s frumoase picioarele celora ce propoveduescu pacia şi propoveduescu bune.

16 Ce nu toţi ascultară Evanghelia, că Isaia zice: Doamne, cine ne-au crezut auzitului nostru?

17 Derept aceaia, credinţa-i den auzit, iară auzitul, den cuvîntul lui Dumnezău.

18 Ce zic eu, au nu auziră? Şi încă mai vîrtos, întru tot pămîntul eşi sunetul lor şi spre marginile pămîntului, graiurele lor.

19 Ce, zic au n-au cunoscut Israil? Întîiu Moisi zice: Eu voiu întărîta pre voi, pren limbă caria nu-i limbă: pren limbă neînţelegătoare spre mînie vă voiu învita.

Iară întăritura jidovilor, de la Isaia prorocită.

20 Iară Isaia cu cutezare zice: Aflatu-s de ceia carii nu Mă căutară pre Mine, arătatu-M-am aiave, celor ce nu întrebară despre Mine.

21 Iară despre Israil zice: Toată zuoa am tinsu mînile Meale la ceastă rudă îndărăptnică şi protivnică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.