×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 16

Crucea propoveduiaşte ucenicilor.

1 Aceaste-am grăit voao, ca să nu vă smintiţi.

2 Scoate-vor pre voi den sinaghoghi. Ce va veni vreamea ca tot cine va ucide pre voi, le va părea că slujbă fac lui Dumnezău.

3 Şi aceastea vor face voao, că nu cunoscură pre Tatăl, nece pre Mine.

4 Ce aceastea grăiu voao, cum cînd va veni vreamea aceaia, să vă aduceţi aminte de iale, că Eu am zis voao; iară aceastea dentîiu nu ziş voao, căce eram cu voi.

5 Iară acum mergu cătră Cela ce M-au tremes, şi nime den voi nu Mă întrebă „unde mergi”?

6 Ce căce grăiu voao aceastea, întristarea împlu inima voastră.

Mîngîetoriul făgăduiaşte.

7 Ce Eu adevărat zic voao, mai bine iaste voao ca Eu să mergu, că să nu voiu mearge, Mîngîitoriul nu va veni cătră voi, iară să voiu mearge, trimeate-voiu pre El cătră voi.

Faptele Lui le scrie.

8 Şi cînd va veni acela, vădi-va lumea de păcate şi de dereptate şi de giudecată.

9 De păcat, pentru că nu cred întru Mine.

10 Iară de de dereptate, căce mergu la Tatăl Mieu, şi nu Mă veţi vedea mai mult pre Mine.

11 Iară de giudecată, căce craiul lumii aceştia s-au giudecat.

12 Încă mult am a zice voao, ce acum nu le puteţi purta.

13 Iară cînd va veni acela, Duhul dereptăţii, va înderepta pre voi în toată dereptate, că nu va grăi de la Sine, ce carele are auzi, grăi-le-va şi cealea ce-s venitoare va vesti voao.

14 Acela Mă proslăveaşte, că den al Mieu va lua şi va vesti voao.

15 Toate cîte are Tatăl, ale Meale sînt; derept aceasta ziş că dentr-al Mieu va lua şi va vesti voao.

16 Puţinel, şi nu Mă veţi vedea, şi iară puţinel, şi Mă veţi vedea, că Eu mergu cătră Tatăl.

17 Şi zisără unii den ucenicii Lui, unii cătră alalaţi: Ce iaste aceasta carea grăi noao „puţinel, şi nu Mă veţi vedea, şi iară puţinel, şi Mă veţi vedea” şi că „Eu mergu la Tatăl”?

18 Zicea derept aceaia, aceasta ce iaste că zice „puţinel”? Nu ştim ce grăiaşte.

19 Cunoscînd într-aceaia Iisus că vor să-L întreabe pre El, şi zise lor: De aceasta vă întrebaţi unul cu alalt, că ziş „puţinel şi nu Mă veţi vedea, şi iară puţîn şi Mă veţi vedea”?

20 Adevăr, adevăr zic voao, că plînge-veţi şi suspina-veţi voi, iară lumea să va bucura, voi veţi fi trişti, ce scîrba voastră întoarce-să-va în bucurie.

Scîrbele ucenicilor le asamănă muerii greoae.

21 Muiarea, cînd naşte, durori are, c-au venit ceasul ei, iară deaca naşte porobocul, de-acii nu-şi mai aduce aminte de durori, pentru bucurie, că născu om în lume.

22 Deci şi voi acum scîrbă aveţi, şi iarăşi voiu vedea pre voi şi să va bucura inima voastră, şi bucuria voastră nime nu va lua de la voi.

23 Şi în zuoa aceaia, pre Mine nu veţi întreba de nemic. Adevăr, adevăr zic voao, că ce veţi ceare de la Tatăl, întru numele Mieu, da-va voao.

24 Pînă acum n-aţi cerut nemică întru numele Mieu; ceareţi şi veţi lua, ca bucuria voastră să fie deplin.

25 Aceastea în pilde am grăit voao; veni-va vreamea cînd de-acii nu voiu grăi în pildă voao, ce aiave de Tatăl Mieu voiu spune voao.

26 Într-aceaia zi, întru numele Mieu veţi ceare şi nu zic voao că Eu voiu ruga Tatăl pentru voi.

27 Că Tatăl iubeaşte pre voi, că voi încă pre Mine M-aţi iubit şi aţi crezut că Eu de la Dumnezău am eşit.

28 Eşit-am de la Tatăl şi veniu în lume; iară las lumea şi mergu la Tatăl.

29 Zisără Lui ucenicii Lui: Iată acum aiave grăeşti şi nece o pildă nu zici.

30 Acum ştim că ştii toate, şi nu-Ţi trebuiaşte Ţie ca să Te întreabe cineva; de aceasta creadem că de la Dumnezău ai eşit.

31 Răspunse Iisus lor: Acum creadeţi?

32 Iaca va veni vreamea, şi au venit, în carea vă veţi răsfira, carele cătră ai săi şi pre Mine sîngur Mă veţi lăsa; şi nu sînt sîngur, că Tatăl cu Mine iaste.

33 Aceastea grăiu voao, ca să aveţi în Mine pace. În lume scîrbă veţi avea, ce încreadeţi-vă că Eu birui lumea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.