×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Evanghelie scrisă de Sfîntul Ioann

Capitolul 15

Buciumul şi viţele viei asamănă-să.

1 Eu sînt buciumul viţei cel adevărat, şi Tatăl Mieu lucrătoriul iaste.

2 Toată viţa carea nu aduce în Mine rod o ia şi toată carea aduce rod curăţeaşte-o, ca mai mult rod să aducă.

3 Iaca voi curaţi sînteţi, pentru cuvîntul carea am grăit voao.

4 Lăcuiţi întru Mine şi Eu întru voi; cum nu poate viţa a aduce rod de iaşi, de nu va fi în bucium, aşa nece voi, să nu veţi rămînea întru Mine.

Arată cum vor face rod ucenicii.

5 Eu sînt buciumul, voi viţele; carele lăcuiaşte întru Mine şi Eu întru el, acesta aduce rod mult, că fără de Mine nu puteţi face nemică.

6 Să n-ară lăcui cineva întru Mine, lăpăda-să-va şi numaidecît usca-să-va ca viţa, şi le adună pre iale şi în foc le aruncă şi ardu.

7 Să veţi rămînea în Mine şi graiurele Meale întru voi vor rămînea, măcar ce veţi vrea, ceareţi, şi fi-va voao.

8 Întru aceasta S-au proslăvit Tatăl Mieu, ca rod mult să aduceţi, şi să fiţi Mie ucenici.

9 Cum Mă iubi pre Mine Tatăl, aşa şi Eu iubesc pre voi; lăcuiţi în aceaia dragoste a Mea.

10 Să veţi ţinea poruncile Meale, rămînea-veţi întru dragostea Mea, cum şi Eu poruncile Tatălui Mieu am ţînut, şi rămîn în dragostea Lui.

11 Aceastea grăiiu voao, ca bucuria Mea întru voi să rămîe, şi bucuria voastră să să împle.

Dă-le înainte dragostea frăţească.

12 Aceasta iaste porunca Mea, ca să vă iubiţi unul cu alalt, cum v-am iubit pre voi.

13 Mai mare de aceasta dragoste nime nu are, ca să-şi pue cineva sufletul lui pentru priatinul lui.

14 Voi priatinii Miei veţi fi, să veţi face cît am poruncit voao.

15 De acum nu zic vooa slugi, căce sluga nu şti ce face domnu-său, iară voao vă ziş soţi, că toate cealea ce am auzit de la Tatăl Mieu am arătat voao.

16 Nu voi pre Mine aţi ales, ce Eu am ales pre voi şi am rînduit pre voi, ca să meargeţi şi rod să aduceţi şi rodul vostru va rămînea şi au ce veţi ceare de la Tatăl, întru numele Mieu, da-va voao.

17 Aceastea poruncescu voao, ca să vă iubiţi unul cu alalt.

La răbdare în nevoi, cu pilda Lui îi îndeamnă.

18 Săva uraşte pre voi lumea, ştiţi că pre Mine mainte de voi M-au urît.

19 Să aţi fi den lume, lumea şi-ară iubi ai ei, iară căce nu sînteţi den lume, ce Eu am ales pre voi de lume, derept aceasta uraşte pre voi lumea.

20 Aduceţi-vă aminte de cuvîntul carele Eu am zis voao, nu iaste sluga mai mare decît domnu-său; să Mă goniră pre Mine, şi pre voi vor goni; să păziră cuvîntul Mieu, şi al vostru vor păzi.

21 Ce aceastea toate vor face voao pentru numele Mieu, că n-au cunoscut pre Cela ce M-au tremes pre Mine.

22 Să n-aş fi venit şi n-aş fi grăit lor, păcat n-ară avea, iară acum n-au cu ce să mîntui de păcatul lor.

23 Cela ce uraşte pre Mine şi pre Tatăl Mieu uraşte.

24 De n-aş fi făcut lucure întru ei, care nime altul nu făcu, păcat n-are avea; iară acum şi văzură, şi Mă urîră şi pre Mine şi pre Tatăl Mieu.

25 Ce să cade să să împle cuvîntul carele e scris în leagea lor, că Mă urîră în deşărt.

26 Iară cînd va veni Mîngîetoriul carele Eu voiu trimite voao, de la Tatăl, Duhul dereptăţii carele de la Tatăl iase, acela mărturiseaşte de Mine.

27 Încă şi voi mărturisiţi, că dentîiu cu Mine sînteţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.