×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 8

Israil este nemulţumit de feciorii lui Samuil şi cere rege.

1 Ajungând Samuil bătrân, a pus pe feciorii săi judecători peste Israil.

2 Numele fiului său întâi născut era Ioil, iar numele fiului său al doilea era Abia, şi ei erau judecători în Beerşeba.

3 Dar fiii săi nu umblau în căile sale, ci se lăsau înduplecaţi de pofta de câştig, luau mită şi judecau strâmb.

4 Atunci toţi bătrânii din Israil s’au strâns laolaltă şi au venit la Samuil în Rama,

5 Şi au grăit către el: «Iată, tu ai îmbătrânit, iar feciorii tăi nu umblă în căile tale. De aceea pune peste noi rege, ca să ne cârmuiască, precum este datina la toate popoarele!»

6 Dar cuvântul acesta pe care l-au rostit ei i-a căzut greu în ochii lui Samuil, adică: «Dă-ne nouă un rege care să ne cârmuiască!» Atunci Samuil s’a rugat Domnului.

7 Ci Domnul i-a răspuns lui Samuil: «Ascultă de glasul fruntaşilor poporului în tot ceea ce-ţi vor rosti ţie, căci nu pe tine te-au dispreţuit, ci pe mine m’au dispreţuit, ca să nu mai domnesc peste ei.

8 Şi după cum s’au purtat cu mine, din ziua când i-am scos din Egipt şi până în ziua aceasta, când m’au părăsit şi au slujit altor dumnezei, tocmai aşa se poartă astăzi şi cu tine.

9 Drept aceea, ascultă acum glasul lor, numai lămureşte-le şi înşiră-le drepturile regelui, care va să domnească peste ei!»

10 Deci Samuil a spus poporului, care-i cerea rege, toate cuvintele Domnului.

11 Şi a zis: «Iată drepturile regelui care va domni peste voi: el va lua pe feciorii voştri şi-i va pune la carul lui şi-i va face călăreţii săi, ca să alerge înaintea carului său,

12 Şi-i va pune căpitani peste mii şi peste câte cincizeci, să are ogoarele sale şi să secere holdele sale şi să-i pregătească arme de război şi arme pentru carele sale.

13 Şi va lua pe fetele voastre ca să-i pregătească mirezme, să gătească bucatele şi să coacă pâinea.

14 Şi el va lua cele mai bune din ţarinile, din viile şi din măslinişurile voastre şi le va dărui slujitorilor săi.

15 Apoi va lua zeciuiala din sămănăturile voastre şi din podgoriile voastre şi le va dărui curtenilor săi şi robilor săi.

16 Va lua iarăşi pe robii voştri şi pe roabele voastre şi pe feciorii voştri cei mai buni şi pe asinii voştri şi-i va întrebuinţa la lucrul său.

17 Va lua zeciuiala din turmele voastre şi voi veţi fi robii lui.

18 Şi dacă veţi striga în ziua aceea de răul regelui vostru, pe care vi l-aţi ales, Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea!»

19 Dar poporul n’a voit să asculte de glasul lui Samuil şi a strigat: «Nu! Ci vrem să avem şi noi un rege,

20 Ca să fim şi noi ca toate popoarele, şi regele nostru să ne judece şi să iasă în fruntea noastră şi să se lupte în războaiele noastre!»

21 Iar Samuil a ascultat toate cuvintele poporului şi le-a spus în auzul Domnului.

22 Ci Domnul a grăit lui Samuil: «Ascultă de cuvântul lor şi pune rege peste ei». Şi Samuil a poruncit fruntaşilor lui Israil: «Să plece fiecare în cetatea sa!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.