×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 7

Chivotul Domnului în casa lui Abinadab. Israil se pocăeşte şi birueşte pe Filisteni.

1 Atunci oamenii din Chiriat-Iearim au venit şi au ridicat chivotul Domnului şi l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, iar pe Eleazar, fiul lui, l-au sfinţit ca să păzească chivotul Domnului.

2 Şi din ziua când s’a sălăşluit chivotul în Chirial-Iearim au trecut multe zile şi s’au făcut douăzeci de ani, şi toată casa lui Israil s’a întors cu pocăinţă către Domnul.

3 Iar Samuil îndemna toată casa lui Israil, zicând: «Dacă, din toată inima voastră, voiţi să vă întoarceţi la Domnul, depărtaţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astartele şi îndreptaţi cu hotărîre cugetul vostru spre Domnul şi slujiţi-i numai lui. Atunci el vă va scăpa din mâna Filistenilor!»

4 Şi fiii lui Israil îndepărtară Baalii şi Astartele şi slujiră numai Domnului.

5 Apoi a zis Samuil: «Strângeţi tot Israilul la Miţpa şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi!»

6 Şi s’au strâns la Miţpa, şi au scos apă şi au vărsat-o jos înaintea Domnului, şi au postit în ziua aceea şi s’au mărturisit acolo: «Păcătuit-am înaintea Domnului!» Şi Samuil judeca şi făcea dreptate fiilor lui Israil la Miţpa.

7 Dar când Filistenii au auzit că fiii lui Israil s’au strâns la Miţpa, voevozii Filistenilor au pornit împotriva lui Israil. Şi auzind fiii lui Israil de aceasta, i-a prins frica de Filisteni.

8 Şi au zis fiii lui Israil către Samuil: «Stărue pentru noi cu rugăciunea ta la Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne mântuiască din mâna Filistenilor!»

9 Şi Samuil a luat un miel de lapte şi l-a adus întreg ardere de tot Domnului şi cu glas mare s’a rugat Domnului pentru Israil, şi Domnul l-a auzit.

10 Pe când Samuil aducea arderea de tot, Filistenii s’au apropiat ca să bată pe Israil, însă Domnul a tunat cu bubuit puternic, în ziua aceea, deasupra Filistenilor şi i-a umplut de groază, încât au fost înfrânţi de Israil.

11 Şi au ieşit Israiliţii din Miţpa şi au fugărit pe Filisteni şi i-au bătut, până ce au ajuns în jos de Bet-Car.

12 Atunci Samuil a luat o piatră şi a pus-o între Miţpa şi Ieşana şi i-a dat numele Eben-ha-ezer şi a zis: «Până aici ne-a ajutat nouă Domnul!»

13 Astfel au fost smeriţi Filistenii şi n’au mai dat năvală în ţinutul lui Israil, iar mâna Domnului a stat împotriva Filistenilor în toate zilele vieţii lui Samuil.

14 Iar cetăţile pe care Filistenii le luaseră de la Israil au fost date înapoi lui Israil, de la Ecron până la Gat. Dar şi ţinuturile lor, Israil le-a smuls din mâna Filistenilor. Între Israil şi Amoriţi era pace.

15 Astfel Samuil a fost judecător peste Israil în toate zilele vieţii lui.

16 Şi din an în an se ducea şi dădea ocol prin Betel, Ghilgal şi Miţpa, şi judeca pe Israil în toate aceste locuri.

17 Apoi se întorcea la Rama, căci într’însa era casa lui şi acolo judeca pe Israil. Şi a clădit acolo un jertfelnic Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.