×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 6

Chivotul Domnului este trimis în Israil.

1 Şi a stat chivotul Domnului în ţinutul Filistenilor timp de şapte luni.

2 Apoi Filistenii au chemat pe preoţi şi pe vraci şi i-au întrebat: «Ce să facem cu chivotul Domnului? Învăţaţi-ne cum să-l trimitem la locul lui!»

3 Şi ei au răspuns: «Dacă veţi trimite înapoi chivotul Dumnezeului lui Israil, să nu-l trimiteţi fără nici un dar, ci aduceţi-i jertfă pentru vină; atunci vă veţi lecui şi veţi afla de ce mâna lui nu se trage înapoi de la voi!»

4 Ei au întrebat: «Ce fel de jertfă pentru vină să-i aducem?» Şi ei au răspuns: «După numărul voevozilor Filistenilor: cinci buboaie de aur şi cinci şoareci de aur, căci bătaia a fost una peste toţi, şi peste norod, şi peste voevozii voştri.

5 Faceţi deci chipurile buboaielor voastre şi chipurile şoarecilor voştri care vă strică ţarina şi daţi mărire Dumnezeului lui Israil; poate că îşi va lua mâna de peste voi, de peste dumnezeii voştri şi de peste ţara voastră.

6 Căci de ce aţi împietrit inima voastră, precum Egiptenii şi Faraon îşi împietriseră inima lor? Şi numai după ce s’a răzbunat pe ei, au dat drumul poporului şi el s’a dus.

7 Deci acuma puneţi mâna şi faceţi un car nou şi luaţi două juncane, care alăptează, neînjugate încă, apoi înjugaţi juncanele la car; şi viţeii care se ţin după ele aduceţi-i înapoi în ţarc.

8 Pe urmă, luaţi chivotul Domnului şi-l puneţi în car, iar lucrurile de aur pe care i le daţi ca jertfă pentru vină, puneţi-le într’o lădiţă, alături de chivot, şi daţi-i drumul să se ducă.

9 Şi uitaţi-vă: dacă chivotul apucă în sus pe drumul către ţara lui, adică spre Betşemeş, el este cel ce ne-a pricinuit nouă acest mare prăpăd, iar de nu, vom şti că nu mâna sa ne-a lovit, ci a fost cu noi numai o întâmplare!»

10 Şi oamenii aşa au făcut şi au luat două juncane care alăptau şi le-au înjugat la car, iar viţeii lor i-au închis în ţarc.

11 Şi au pus în car chivotul Domnului, împreună cu lădiţa în care erau şoarecii de aur şi chipurile buboaielor lor.

12 Iar juncanele au pornit de-a-dreptul către drumul care duce la Betşemeş şi mergeau întins pe acelaşi drum şi mugeau fără să se abată, nici la dreapta, nici la stânga. Iar voevozii Filistenilor au mers în urma lor până în ţinutul Betşemeşului.

13 Iar cei din Betşemeş erau tocmai la secerişul grâului, în vale. Şi ei ridicându-şi ochii lor au văzut chivotul şi i-au ieşit cu bucurie înainte.

14 Şi carul a venit până în ţarina lui Iosua din Betşemeş şi s’a oprit acolo. Iar acolo era o piatră mare; şi ei au despicat lemnele carului, iar juncanele le-au adus ardere de tot Domnului.

15 Iar leviţii dăduseră jos chivotul Domnului şi lădiţa de lângă el, în care erau lucrurile de aur, şi le puseseră pe piatra cea mare. Şi în aceeaşi zi, oamenii din Betşemeş au adus arderi de tot şi au jertfit jertfe Domnului.

16 Iar cei cinci voevozi ai Filistenilor, când văzură acestea, se întoarseră la Ecron, în aceeaşi zi.

17 Şi acestea sunt buboaiele de aur pe care Filistenii le-au adus Domnului ca jertfă pentru vină pentru Aşdod: unul, pentru Gaza: unul, pentru Ascalon: unul, pentru Gat: unul şi pentru Ecron: unul.

18 Iar şoarecii de aur erau după numărul tuturor cetăţilor filistene ale celor cinci voevozi, de la cetăţile întărite şi până la satele din şes. Şi piatra cea mare pe care au aşezat chivotul Domnului stă mărturie până în ziua de astăzi, în ţarina lui Iosua din Betşemeş.

19 Însă Domnul bătu pe locuitorii din Betşemeş, fiindcă se uitaseră la chivotul Domnului, lovind din popor şaptezeci de inşi, iar poporul se tângui, fiindcă Domnul îl lovise cu această lovitură mare.

20 Deci ziceau locuitorii din Betşemeş: «Cine poate să slujească înaintea Domnului Dumnezeului celui sfânt? Şi la cine vrea să plece el de la noi?»

21 Atunci ei au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim, spunându-le: «Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului. Veniţi la vale şi luaţi-l la voi!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.