×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 5

Filistenii pun chivotul Domnului în templul zeului Dagon. Semne şi pedepse.

1 După aceea, Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu şi l-au adus din Eben-Haezer, la Aşdod.

2 Şi luând Filistenii chivotul lui Dumnezeu, l-au vârit în templul lui Dagon şi l-au aşezat lângă Dagon.

3 Dar sculându-se Aşdodenii a doua zi de cu noapte şi intrând în templu, iată că Dagon stătea trântit cu faţa la pământ, înaintea chivotului Domnului. Atunci ei l-au luat pe Dagon şi l-au aşezat la locul lui.

4 Şi iarăşi sculându-se ei a doua zi de dimineaţă, iată că Dagon zăcea trântit cu faţa la pământ, înaintea chivotului Domnului, iar capul lui Dagon şi amândouă mâinile lui zăceau pe prag, tăiate, aşa încât rămăsese din Dagon numai trunchiul.

5 Pentru aceea, până în ziua de astăzi preoţii lui Dagon şi toţi cei ce intră în templul lui Dagon nu calcă pe pragul lui Dagon din Aşdod.

6 Iar mâna Domnului s’a lăsat grea peste Aşdodeni şi i-a înspăimântat, fiindcă a bătut cu bube rele, şi Aşdodul şi ţinutul din jurul lui.

7 Deci văzând oamenii din Aşdod unele ca acestea, au grăit: «Să nu mai rămâie la noi chivotul Dumnezeului lui Israil, fiindcă mâna lui apasă greu peste noi şi peste Dagon, dumnezeul nostru!»

8 Deci au trimis şi au strâns la ei pe toţi voevozii Filistenilor şi au zis: «Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israil?» Şi ei au răspuns: «Chivotul Dumnezeului lui Israil să fie dus la Gat!» Şi au dus acolo chivotul Dumnezeului lui Israil.

9 Dar s’a întâmplat că, după ce l-au dus acolo, mâna Domnului căzu asupra cetăţii, cu spaimă cumplită. Şi el lovi pe oamenii cetăţii, de la mic până la mare, aşa încât izbucniră pe ei bube rele.

10 Atunci ei trimiseră chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Dar sosind chivotul lui Dumnezeu la Ecron, locuitorii din Ecron strigară şi se jeluiră: «Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israil, ca să ne omoare cu tot poporul nostru!»

11 Atunci ei au trimis şi au adunat din nou pe toţi voevozii Filistenilor şi le-au grăit: «Lăsaţi chivotul Dumnezeului lui Israil, să se întoarne la locul său şi să nu ne ucidă pe noi cu tot poporul nostru!» Căci o spaimă de moarte intrase în toată cetatea, întrucât mâna lui Dumnezeu apăsa din greu asupra lor.

12 Iar oamenii care nu mureau erau chinuiţi de buboaie şi tânguirea cetăţii se ridica până la cer.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.