×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 29

David nu este văzut cu ochi buni de căpeteniile Filistenilor şi pleacă dintre ei.

1 Filistenii şi-au adunat toate oştile lor la Afec, iar Israil a tăbărît la Ain din Izreel.

2 Şi voevozii Filistenilor veneau în cetele lor de sute şi de mii de oameni, iar David şi cu oamenii lui veneau la urmă împreună cu Achiş.

3 Dar voevozii filisteni au întrebat: «Ce rost au aceşti Evrei?» Atunci Achiş a răspuns voevozilor filisteni: «Doar acesta este David, slujitorul lui Saul, regele Israilului, şi care stă lângă mine nu numai de câteva zile, dar de ani de zile, şi eu n’am găsit într’însul nici o viclenie din ziua când s’a aciuat la mine şi până astăzi!»

4 Însă voevozii Filistenilor se mâniară pe Achiş şi grăiră către el: «Trimite pe om înapoi! Să se întoarcă la locul pe care i l-ai hotărît şi să nu se pogoare cu noi la luptă, ca să nu ne fie protivnic în război. Căci cu ce mijloc ar putea el să îmbuneze mai bine pe stăpânul său, dacă nu cu capetele acestor oameni?

5 Oare nu e acesta David despre care spun şi cântă în danţurile lor: «Saul a ucis cu miile, iar David cu zecile de mii»?

6 Atunci Achiş a chemat pe David şi a vorbit cu el: «Pe Domnul cel viu, tu eşti un om de ispravă şi mi-ar fi părut bine să fii părtaş cu mine la război, fiindcă n’am găsit în tine vicleşug, din ziua când ai venit la mine şi până astăzi; dar tu eşti rău văzut de ceilalţi căpitani.

7 Drept aceea întoarce-te şi du-te cu pace, ca să nu faci ceva neplăcut în ochii voevozilor Filistenilor.»

8 Şi David a zis lui Achiş: «Dar ce prilej am dat eu şi ce cusur ai găsit tu robului tău din ziua când am intrat în slujba ta, până în ziua de faţă, ca să nu-mi fie îngăduit să pornesc la luptă împotriva duşmanilor stăpânului meu, regele?»

9 Răspuns-a Achiş astfel lui David: «Tu ştii că eşti scump în ochii mei, ca un înger al lui Dumnezeu, însă principii Filistenilor au rostit: «Să nu meargă cu noi la război!»

10 Deci acum scoală-te devreme, împreună cu oamenii stăpânului tău, care au venit cu tine şi, sculându-vă de cu noapte, când se va crăpa de ziuă porniţi!»

11 Astfel s’a sculat David şi oamenii săi ca să pornească în zori şi să se întoarcă în ţinutul Filistenilor, iar Filistenii au pornit şi ei spre Izreel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.