×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 28

Saul la vrăjitoarea din Endor.

1 În zilele acelea, Filistenii adunat-au oştirile lor, ca să pornească război împotriva lui Israil. Şi Achiş a zis către David: «Bine să ştii că vei ieşi cu mine în câmp de luptă, tu şi oamenii tăi.»

2 Ci David i-a răspuns lui Achiş: «Prea bine! Acum vei vedea ce poate să facă robul tău. «Atunci grăit-a Achiş către David: «Tocmai de aceea te fac paznicul meu, pe viaţă!»

3 Murind în vremea aceasta Samuil, l-au jelit toţi fiii lui Israil şi l-au îngropat la Rama, în cetatea sa. Şi Saul gonise din ţară pe chemătorii de duhuri şi pe vraci.

4 Deci Filistenii s’au adunat şi au venit şi au tăbărît la Şunem, în vreme ce Saul, adunând întregul Israil, a tăbărît pe muntele Ghilboa.

5 Dar Saul, văzând tabăra Filistenilor, a fost cuprins de frică şi inima lui s’a cutremurat foarte.

6 Şi Saul a întrebat pe Domnul, însă Domnul nu i-a dat răspuns, nici prin vise, nici prin Urim, nici prin prooroci.

7 Atunci Saul a poruncit oamenilor săi: «Căutaţi-mi o femeie care chiamă duhurile, ca să mă duc la ea şi să o întreb.» Iar oamenii săi i-au răspuns: «Iată, o femeie care chiamă duhurile se află în Endor».

8 Atunci Saul şi-a schimbat înfăţişarea şi s’a îmbrăcat cu alte haine şi a pornit întovărăşit de doi oameni. Şi au ajuns la femeie în ceas de noapte. Şi Saul a zis: «Te rog ghiceşte-mi chemând duhurile şi scoate-mi pe acela pe care ţi-l voi spune.»

9 Femeia însă a răspuns: «Tu trebue să ştii ceea ce a făcut Saul, cum adică a stârpit pe chemătorii de duhuri şi pe vracii din ţară. Atunci de ce îmi întinzi cursă şi vrei să mă omori?»

10 Dar Saul i se jură pe Domnul zicând: «Pe Domnul cel viu, nu vei avea nici o vină din pricina aceasta!»

11 Şi femeia a zis: «Şi pe cine vrei să ţi-l aduc?» Răspuns-a Saul: «Pe Samuil să mi-l aduci!»

12 Dar când femeia zări pe Samuil, a scos un ţipăt groaznic şi a zis către Saul: «De ce m’ai amăgit? Fiindcă tu eşti Saul.»

13 Ci regele a zis către ea: «Nu te teme! Ce vezi?» Răspuns-a femeia către Saul: «Văd o arătare dumnezeiască ieşind din pământ!»

14 Şi a întrebat-o Saul: «Cum arată la faţă?» Răspuns-a femeia: «E un om bătrân care se ridică şi este înfăşurat într’o mantie.» Atunci a înţeles Saul că este Samuil şi a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat.

15 Atunci Samuil a rostit către Saul: «De ce îmi turburi liniştea, ca să mă aduci încoace?» Iar Saul a răspuns: «Sunt în mare cumpănă, pentru că Filistenii au pornit război împotriva mea şi Dumnezeu s’a depărtat de la mine şi nu-mi mai răspunde nimic, nici prin prooroci, nici prin vise. Pentru aceea te-ani chemat, ca să mă înveţi ce trebue să fac!»

16 Grăit-a Samuil: «Dar de ce mă mai întrebi, o dată ce Domnul s’a depărtat de la tine şi a ajuns vrăjmaşul tău?

17 Căci Domnul a făcut aşa precum a spus prin graiul meu, adică Domnul a smuls domnia din mâna ta şi a dat-o aproapelui tău, lui David.

18 De vreme ce tu n’ai ascultat porunca Domnului şi n’ai adus la îndeplinire hotărîrea crâncenei lui mânii împotriva lui Amalec, pentru acest cuvânt Domnul ţi-a făcut acestea, astăzi.

19 Ba încă Domnul va da şi pe Israil, o dată cu tine, în mâna Filistenilor. Iar mâine tu şi feciorii tăi veţi fi la mine; şi oştirea lui Israil va da-o Domnul în mâna Filistenilor.»

20 Atunci Saul îngrozindu-se foarte s’a prăbuşit deodată la pământ, cât era el de lung, şi din pricina cuvintelor lui Samuil şi din pricină că era vlăguit de putere, întrucât nu mâncase nimic o zi întreagă şi o noapte întreagă.

21 Atunci femeia aceea s’a apropiat de Saul, şi văzându-l atât de cuprins de spaimă, i-a grăit: «Iată, roaba ta a ascultat de glasul tău şi mi-am pus viaţa în primejdie şi am îndeplinit porunca pe care mi-ai dat-o.

22 Deci acum, te rog, ascultă şi tu glasul roabei tale şi îngădue să-ţi pun dinainte puţină demâncare să mănânci, ca să ai putere în tine când vei porni la drum.»

23 Ci el nu se în voia şi zicea: «Nu vreau să mănânc!» Însă slujitorii săi precum şi femeia au stăruit de el şi el le-a ascultat sfatul şi s’a sculat de la pământ şi a şezut pe pat.

24 Iar femeia avea la casa ei un viţel îngrăşat, şi ea l-a junghiat degrabă, apoi a luat făină şi frământând-o a făcut din ea azime,

25 Şi le-a pus înaintea lui Saul şi înaintea slujitorilor lui; iar ei, după ce au mâncat, s’au sculat şi au plecat chiar în noaptea aceea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.