×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 27

David se duce la Filisteni şi poposeşte în Ţiclag.

1 Însă David şi-a zis în gândul său: «De bună seamă că, într’o zi, voi pieri de mâna lui Saul. Nu rămâne nimic mai bun pentru mine decât să fug în ţinutul Filistenilor. Atunci Saul va pierde orice nădejde şi va conteni cu goana lui după mine prin tot cuprinsul lui Israil. Şi aşa voi scăpa din mâna lui.»

2 Astfel David se sculă şi trecu, el şi cu cei şase sute de inşi care erau cu el, la Achiş, fiul lui Maoc, regele Gatului.

3 Şi David s’a sălăşluit la Achiş, în Gat, el şi oamenii săi, fiecare cu familia lui, iar David cu cele două neveste ale sale, Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, soţia lui Nabal.

4 Ci Saul, când a aflat cum că David a fugit la Gat, a contenit cu prigoana.

5 Apoi David a zis lui Achiş: «Dacă am aflat har în ochii tăi, să mi se dea un loc într’una din cetăţile ţării, ca să stau acolo. De ce să locuiască robul tău împreună cu tine în cetatea domnească?»

6 Şi Achiş îi dărui în ziua aceea cetatea Ţiclag. Pentru acest cuvânt, Ţiclagul a rămas în stăpânirea regilor din Iuda până în ziua de azi.

7 Şi timpul petrecut de David în ţinutul Filistenilor a fost un an şi patru luni.

8 Şi David şi oamenii săi porneau în sus şi năvăleau asupra Gheşuriţilor şi Pereziţilor şi Amaleciţilor, căci aceştia sunt locuitorii ţinutului care se întinde de la Telam până către Sur şi până către Egipt.

9 Iar ori de câte ori David bătea acest ţinut, nu lăsa în viaţă nici bărbat, nici femeie, şi le lua turmele şi cirezile şi asinii şi cămilele şi veşmintele şi apoi se întorcea iarăşi la Achiş.

10 Şi dacă Achiş întreba: «Încotro aţi năvălit azi?» atunci David răspundea: «În laturea de miază-zi din Iuda» sau «În laturea de miază-zi a Ierahmeeliţilor» sau «peste Cheniţii din miază-zi.»

11 Deci David nu lăsa în viaţă nici bărbaţi, nici femei, ca să nu fie nevoie să-i aducă la Gat. Fiindcă îşi zicea: «Nu cumva să ne vădească şi să spună: aşa a făcut David!» Aceasta a fost chibzuiala lui în toată vremea, cât a stat în ţinutul Filistenilor.

12 Iar Achiş avea încredere în David şi cugeta: «El a ajuns să fie urît de către poporul său, de către Israil; astfel va rămânea pururea sluga mea!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.